Program YMS

SoftwareStudio Program YMS

Program YMS zarządza przedziałami czasowymi. Istnieją różne podejścia do inteligentnego planowania kontroli dostaw ciężarówek. Chociaż dynamiczne podejście do rezerwacji przedziałów czasowych odwzorowuje bieżącą sytuację ciężarówek, to jednak nie zapobiega okresom szczytowym. Dlatego program VSS.net musi wspierać prowadzenie harmonogramów, aby skracać czasy oczekiwania.

Oferujemy spedytorom, przewoźnikom zintegrowaną, modułową elastyczną platformę współpracy w transporcie VSS.net. System awizowania pojazdów obejmuje planowanie i optymalizację transportu. Internetowe okno czasowe, w którym Twoi partnerzy mogą rezerwować załadunek i rozładunek. Program www oraz aplikacja Android dostępne są online. Zamiast dzwonić lub pisać e-mail, otrzymasz automatyczne powiadomienia o zmianach w godzinach przybycia transportu. W ten sposób możesz przygotować pracę magazynu.

Ponieważ dynamiczne przedziały czasowe nie pozwalają uniknąć godzin szczytu, zatem nie są potencjalnym rozwiązaniem dla korków. Wydaje się bardziej optymalne dostosowywanie przedziałów czasowych do rzeczywistych warunków w magazynie.

Rezerwacja terminów odbywa się w oparciu o ustalone reguły systemu. System awizowania aut gwarantuje, że przewoźnicy będą regularnie przyjeżdżać w godzinach pracy. Zmniejsza to liczbę czekających ciężarówek i czas oczekiwania przed magazynem. Program YMS używasz przez Internet, a aplikację mobilną na telefonie z systemem Android.

Zarządzanie pojazdami na terenie placu manewrowego i parkingu

Program YMS (Yard Management System) to oprogramowanie, które służy do zarządzania pojazdami na terenie placu manewrowego i parkingu. Jest to narzędzie, które umożliwia monitorowanie, planowanie i optymalizację operacji związanych z ruchem pojazdów na terenie logistycznym, takich jak magazyny, centra dystrybucji, porty, zakłady produkcyjne itp.

Oto niektóre funkcje i korzyści oferowane przez program YMS:

  1. Zarządzanie przyjazdem i odjazdem pojazdów: Program umożliwia śledzenie i zarządzanie przyjazdem oraz odjazdem pojazdów na placu manewrowym i parkingu. Można rejestrować informacje o czasach przyjazdu i odjazdu, numerach rejestracyjnych pojazdów, kierowcach itp. Dzięki temu można dokładnie monitorować ruch pojazdów i zaplanować ich odpowiednie rozlokowanie.
  2. Rezerwacje i planowanie: Program YMS pozwala na rezerwowanie miejsc parkingowych dla pojazdów, ustalanie terminów przyjazdu i odjazdu oraz planowanie dostępności miejsc parkingowych w zależności od bieżących potrzeb i wymagań. Można również uwzględniać szczególne wymagania dotyczące pojazdów, takie jak wymagane wyposażenie czy specjalne strefy parkingowe.
  3. Monitorowanie i śledzenie: Program umożliwia bieżące monitorowanie lokalizacji pojazdów na placu manewrowym i parkingu. Można śledzić ich ruch, określać status (np. załadunek, rozładunek, oczekiwanie) oraz otrzymywać powiadomienia o ewentualnych opóźnieniach lub problemach. Dzięki temu można skutecznie zarządzać przepływem pojazdów i zoptymalizować ich wykorzystanie.
  4. Raportowanie i analiza: Program YMS dostarcza narzędzi do generowania raportów i analizy danych dotyczących ruchu pojazdów. Można uzyskać informacje o czasach postoju, czasach załadunku i rozładunku, wykorzystaniu miejsc parkingowych itp. Raporty te mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia efektywności operacyjnej.
  5. Integracja z innymi systemami: Program YMS może być zintegrowany z innymi systemami zarządzania, takimi jak systemy WMS (Warehouse Management System) i TMS (Transportation Management System), co umożliwia płynny przepływ informacji i współpracę między różnymi działami logistyki.
rezerwacja okien czasowych w logistyce

Software YMS

Software YMS to świetne narzędzie dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować transport i zarządzanie zaopatrzeniem. Platforma YMS zapewnia szybki dostęp do informacji i narzędzi, które pomagają w optymalizacji transportu i planowaniu dostaw do magazynu. Platforma YMS jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą rozszerzyć swoje możliwości logistyczne i optymalizować operacje transportu.

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services oferują zaktualizowany pakiet produktów. SQL Server Reporting Services (SSRS) to narzędzie firmy Microsoft, które służy do tworzenia, dystrybucji i udostępniania raportów. SSRS pozwala na tworzenie raportów zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, a także udostępnianie ich za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Program online do awizacji dostaw

Program online do awizacji dostaw

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, jak również wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza, a także zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów i obłożenie ramp.

KALENDARZE. STUDIO AWIZACJE VSS.NET FUNKCJONALNOŚCI KALENDARZY

Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz wyświetlający zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowymi np. Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok samych kalendarzy obiektów można również podzielić na sloty odpowiadające np. każdemu magazynierowi lub rampie.

YMS system

YMS system

Oprogramowanie YMS system zarządzania magazynem, który pomaga w organizacji pracy na dworze. Pozwala na śledzenie towarów, zarządzanie pracownikami, awizowanie dostaw.

Program Online do awizacji dostaw

Oprogramowanie do systemu awizacji dostaw jest postępem technologicznym, który nie tylko ułatwia przesyłanie informacji między przedsiębiorstwami, ale także zapewnia bezpieczeństwo dostaw i redukuje zakłócenia. Oprogramowanie online do awizacji dostaw zapewnia firmom dostęp do informacji o dostawie w czasie rzeczywistym oraz zapobiega zagubieniu towaru w transporcie.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo
kalendarz pracy magazynu
Paweł Tyszkiewicz

Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze

Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Jest to sposób na wyświetlanie zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowym

VSS.net
ss_administrator

VSS.net

Oprogramowanie awizacyjne VSS.net pomaga firmom lepiej zarządzać zasobami. Może być używane do monitorowania stanów magazynowych, aby upewnić się, że wystarczająca ilość zasobów jest dostępna w każdej chwili. Oprogramowanie umożliwia również przedsiębiorstwom tworzenie baz danych towarów, dzięki czemu są one w stanie szybko rozpoznać i dostarczyć wymagane produkty.