Program YMS

SoftwareStudio Program YMS

Program YMS zarządza przedziałami czasowymi w logistyce. To narzędzie umożliwia inteligentne planowanie kontroli dostaw ciężarówek. Chociaż dynamiczne podejście jest użyteczne, nie rozwiązuje problemu godzin szczytu. Dlatego Studio VSS.net wprowadza wsparcie dla prowadzenia harmonogramów. Dzięki temu skracamy czas oczekiwania dla kierowców.

Nasz system VSS.net oferuje kompleksową platformę dla spedytorów i przewoźników. Funkcje obejmują planowanie i optymalizację transportu. Dodatkowo, umożliwiamy rezerwację załadunku i rozładunku przez internetowe okno czasowe. Zamiast korzystać z telefonu czy e-maila, dostajesz automatyczne powiadomienia. To pozwala na lepsze przygotowanie pracy w magazynie.

Rozwiązania dynamiczne mają swoje ograniczenia, zwłaszcza podczas godzin szczytu. Wprowadzenie stałych przedziałów czasowych jest bardziej optymalne. Umożliwia to dostosowanie harmonogramu do rzeczywistych warunków w magazynie.

Rezerwacje w naszym systemie są zarządzane według ustalonych reguł. To gwarantuje, że ciężarówki będą przyjeżdżać tylko w wyznaczonych godzinach. Zmniejsza to kolejki i czasy oczekiwania przed magazynem. Do korzystania z programu YMS wystarczy połączenie internetowe. Dodatkowo, oferujemy aplikację mobilną na telefony z systemem Android.

Awizo dostawy towaru

Zarządzanie pojazdami na terenie placu manewrowego i parkingu

YMS umożliwia monitorowanie, planowanie oraz optymalizację operacji związanych z ruchem pojazdów. Działa na terenie placu manewrowego i parkingu, zapewniając kontrolę nad przemieszczaniem się pojazdów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla firm działających w branżach logistycznych, umożliwiające efektywne zarządzanie flotą pojazdów oraz zapobieganie problemom związanym z organizacją ruchu na terenie logistycznym.

Zarządzanie pojazdami na placu manewrowym i parkingu jest istotnym elementem logistyki. Oprogramowanie YMS (Yard Management System) jest dedykowanym narzędziem do efektywnego zarządzania ruchem pojazdów na obszarach logistycznych, takich jak magazyny, centra dystrybucji, porty czy zakłady produkcyjne.

Program YMS (Yard Management System) to oprogramowanie, które służy do zarządzania pojazdami na terenie placu manewrowego i parkingu. Jest to narzędzie, które umożliwia monitorowanie, planowanie i optymalizację operacji związanych z ruchem pojazdów na terenie logistycznym, takich jak magazyny, centra dystrybucji, porty, zakłady produkcyjne itp.

Oto niektóre funkcje i korzyści oferowane przez program YMS:

  1. Zarządzanie przyjazdem i odjazdem pojazdów: Program umożliwia śledzenie i zarządzanie przyjazdem oraz odjazdem pojazdów na placu manewrowym i parkingu. Można rejestrować informacje o czasach przyjazdu i odjazdu, numerach rejestracyjnych pojazdów, kierowcach itp. Dzięki temu można dokładnie monitorować ruch pojazdów i zaplanować ich odpowiednie rozlokowanie.
  2. Rezerwacje i planowanie: Program YMS pozwala na rezerwowanie miejsc parkingowych dla pojazdów, ustalanie terminów przyjazdu i odjazdu oraz planowanie dostępności miejsc parkingowych w zależności od bieżących potrzeb i wymagań. Można również uwzględniać szczególne wymagania dotyczące pojazdów, takie jak wymagane wyposażenie czy specjalne strefy parkingowe.
  3. Monitorowanie i śledzenie: Program umożliwia bieżące monitorowanie lokalizacji pojazdów na placu manewrowym i parkingu. Można śledzić ich ruch, określać status (np. załadunek, rozładunek, oczekiwanie) oraz otrzymywać powiadomienia o ewentualnych opóźnieniach lub problemach. Dzięki temu można skutecznie zarządzać przepływem pojazdów i zoptymalizować ich wykorzystanie.
  4. Raportowanie i analiza: Program YMS dostarcza narzędzi do generowania raportów i analizy danych dotyczących ruchu pojazdów. Można uzyskać informacje o czasach postoju, czasach załadunku i rozładunku, wykorzystaniu miejsc parkingowych itp. Raporty te mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia efektywności operacyjnej.
  5. Integracja z innymi systemami: Program YMS może być zintegrowany z innymi systemami zarządzania, takimi jak systemy WMS (Warehouse Management System) i TMS (Transportation Management System), co umożliwia płynny przepływ informacji i współpracę między różnymi działami logistyki.
Program do zarządzania dostawami

Program do zarządzania dostawami

Odkryj program YMS – Twoje rozwiązanie dla efektywnego zarządzania dostawami i magazynem, które pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Jako właściciel firmy wiesz, że czas to pieniądz. A jeśli chodzi o dostawy, liczy się każda minuta. Dlatego potrzebujesz systemu zarządzania placem (YMS) i oprogramowania do zarządzania dostawami, które pomogą Ci w bardziej efektywnym planowaniu i zarządzaniu dostawami.

Software YMS

Software YMS

Poznaj zalety oprogramowania YMS dla zarządzania magazynem i transportem, które przekłada się na zwiększoną wydajność i redukcję kosztów operacyjnych. Software YMS to świetne narzędzie dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować transport i zarządzanie zaopatrzeniem. Platforma YMS zapewnia szybki dostęp do informacji i narzędzi, które pomagają w optymalizacji transportu i planowaniu dostaw do magazynu. Platforma YMS jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą rozszerzyć swoje możliwości logistyczne i optymalizować operacje transportu.

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services

Poznaj SQL Server Reporting Services (SSRS) – narzędzie Microsoft do tworzenia, publikowania i zarządzania raportami, które integruje się z Power BI i SharePoint. Usługi SQL Server Reporting Services oferują zaktualizowany pakiet produktów. SQL Server Reporting Services (SSRS) to narzędzie firmy Microsoft, które służy do tworzenia, dystrybucji i udostępniania raportów. SSRS pozwala na tworzenie raportów zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, a także udostępnianie ich za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Program online do awizacji dostaw

Program online do awizacji dostaw

Odkryj program do awizacji dostaw od SoftwareStudio – Twoje rozwiązanie dla usprawnionej logistyki magazynowej z łatwą online awizacją i planowaniem. System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, jak również wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza, a także zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów i obłożenie ramp.

FUNKCJONALNOŚĆ KALENDARZY

KALENDARZE. STUDIO AWIZACJE VSS.NET FUNKCJONALNOŚCI KALENDARZY

Odkryj, jak kalendarze Studio VSS.net rewolucjonizują zarządzanie dostawami i magazynem, zwiększając efektywność i kontrolę nad procesami logistycznymi. Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz wyświetlający zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowymi np. Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok samych kalendarzy obiektów można również podzielić na sloty odpowiadające np. każdemu magazynierowi lub rampie.

YMS system

YMS system

Odkryj jak system zarządzania podwórkiem (YMS) od SoftwareStudio zwiększa efektywność i bezpieczeństwo w magazynach dzięki precyzyjnej kontroli dostaw i awizacji transportu. Oprogramowanie YMS system zarządzania magazynem, który pomaga w organizacji pracy na dworze. Pozwala na śledzenie towarów, zarządzanie pracownikami, awizowanie dostaw.

Program Online do awizacji dostaw

Program Online do awizacji dostaw

Odkryj program do awizacji dostaw od SoftwareStudio – Twoje narzędzie do efektywnego zarządzania logistyką magazynową, dostępne online. Oprogramowanie do systemu awizacji dostaw jest postępem technologicznym, który nie tylko ułatwia przesyłanie informacji między przedsiębiorstwami, ale także zapewnia bezpieczeństwo dostaw i redukuje zakłócenia. Oprogramowanie online do awizacji dostaw zapewnia firmom dostęp do informacji o dostawie w czasie rzeczywistym oraz zapobiega zagubieniu towaru w transporcie.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo