SQL

SoftwareStudio SQL

System YMS oparty na SQL Server jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Dzięki niemu magazyn jest na bieżąco informowany o nadchodzących dostawach. Tym samym, można przygotować odpowiednią powierzchnię magazynową. Dodatkowo, zespół planowania transportu również otrzymuje te informacje. W efekcie, mogą oni zaplanować najbardziej efektywną trasę dla pojazdów dostawczych.

Informacje, które powinny być uwzględnione w procesie powiadamiania, są szczegółowe. Wymagane są data i godzina dostawy, nazwa dostawcy i rodzaj towarów. Powinny być też dane o przewidywanym czasie przybycia i punkcie dostawy. Również dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za dostawę są ważne. Wszystko to powinno trafić do zespołu najpóźniej 24 godziny przed planowaną dostawą. Dzięki temu, zarówno zespół magazynu jak i transportu mogą się odpowiednio przygotować.

W sytuacji, gdy oczekiwana dostawa nie została awizowana, działanie jest proste. Skontaktuj się jak najszybciej z dostawcą. W ten sposób unikniesz problemów i opóźnień. Czas to kluczowy czynnik w logistyce, więc szybka reakcja jest niezbędna.

Awizo dostawy towaru

System awizacyjny VSS.net

System YMS opiera się na potężnej bazie danych SQL Server. Ważne jest, aby magazyn był wcześniej informowany o wszystkich dostawach, aby można było przygotować odpowiednią przestrzeń magazynową. Zespół planowania transportu musi również otrzymywać informacje o wszystkich dostawach, aby móc zaplanować najbardziej efektywne trasy dla pojazdów dostawczych.

System awizacyjny VSS.net to oprogramowanie służące do zarządzania procesami związanymi z przewozem towarów. Pozwala na elektroniczne składanie zamówień, planowanie tras, przypisywanie kierowców i pojazdów do zleceń, a także na monitorowanie realizacji dostaw w czasie rzeczywistym.

Dzięki systemowi awizacyjnemu VSS.net możliwe jest łatwe i szybkie przetwarzanie zamówień oraz bieżące śledzenie realizacji dostaw, co umożliwia szybką reakcję na zmiany w planie oraz minimalizuje ryzyko opóźnień i błędów.

System ten oferuje również wiele dodatkowych funkcjonalności, takich jak generowanie raportów, zarządzanie dokumentacją związaną z przewozem, czy śledzenie historii realizacji zleceń. Dzięki temu systemowi firma może zwiększyć swoją efektywność i usprawnić swoje procesy logistyczne.

VSS.net to kompleksowy system, który umożliwia integrację z innymi systemami i aplikacjami, co zapewnia pełną automatyzację procesów związanych z transportem i dostawami.

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services

Poznaj SQL Server Reporting Services (SSRS) – narzędzie Microsoft do tworzenia, publikowania i zarządzania raportami, które integruje się z Power BI i SharePoint. Usługi SQL Server Reporting Services oferują zaktualizowany pakiet produktów. SQL Server Reporting Services (SSRS) to narzędzie firmy Microsoft, które służy do tworzenia, dystrybucji i udostępniania raportów. SSRS pozwala na tworzenie raportów zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, a także udostępnianie ich za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Co to jest awizacja w transporcie

Co to jest awizacja w transporcie?

Poznaj rolę awizacji w transporcie jako kluczowego elementu zarządzania logistycznym, zapewniającego efektywność i płynność operacji magazynowych. Awizacja w transporcie to nie tylko procedura administracyjna, ale również strategiczny element zarządzania logistycznego, który wpływa na efektywność całego łańcucha dostaw. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne planowanie i realizacja dostaw, co przekłada się na niższe koszty operacyjne i wyższą jakość usług.

Okno czasowe

Okno czasowe

Odkryj, jak okno czasowe w logistyce usprawnia zarządzanie dostawami i magazynem, zwiększając efektywność i komunikację w firmie. W logistyce okno czasowe służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Dzięki zaangażowaniu w proces tak wielu działów, okno czasowe ma za zadanie awizować transport w taki sposób, aby określić konkretne ramy czasowe dla danego zlecenia. Dzięki temu w sposób zorganizowany przebiegają załadunki oraz rozładunki na terenie magazynu. Okno czasowe pozwala w ten sposób uniknąć powstawania wąskich gardeł oraz stratnych dla zakładu przestojów.

YMS - jak usprawnić planowanie dostaw?

YMS – jak usprawnić planowanie dostaw?

Odkryj, jak system YMS usprawnia planowanie dostaw, zwiększa bezpieczeństwo i efektywność magazynu oraz pomaga w optymalizacji kosztów transportu. Yard Management System to system przeznaczony dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu. YMS rejestruje wszystkie wizyty, a także koordynuje dostęp do parkingów, wag i doków. Prowadzi także ewidencję i kontrolę wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo