Platforma YMS24

Platforma YMS24

Rezerwowanie doków magazynowych związanych z dostawą towarów do magazynu

Dzięki temu że działa platforma YMS24, użytkownik może zoptymalizować procesy logistyczne, zwiększyć efektywność i kontrolę nad dostawami oraz uniknąć kosztownych błędów i opóźnień. Program jest łatwy w obsłudze i dostępny z różnych urządzeń, co umożliwia użytkownikowi pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Rezerwowanie doków magazynowych to jeden z ważniejszych elementów zapewniających prawidłową dostawę towaru do magazynu. Dok to miejsce, w którym odbywa się transfer towaru, począwszy od jego transportu do magazynu aż po jego wydawanie. Rezerwacja miejsca w magazynie jest ważna, ponieważ pozwala uniknąć opóźnień i zapewnić płynną dostawę towaru.

Rezerwowanie doków magazynowych zaczyna się od wybrania odpowiedniego miejsca do przetrzymywania towaru. Jest to ważne, ponieważ zapewni nie tylko bezpieczne przechowywanie, ale także łatwy dostęp do towaru. Następnie trzeba określić, jakiego typu transport będzie używany do dostarczania towaru do magazynu. Na przykład, jeżeli towar jest dostarczany samochodem ciężarowym, to dok musi być do tego odpowiednio przystosowany.

Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego systemu rezerwacji doków. Jest to ważne, ponieważ zapewni on, że dok będzie dostępny w odpowiednim czasie. Istnieje wiele opcji, w tym rezerwacje online, systemy automatycznego rezerwowania i systemy zarządzania dokami. Po wybraniu odpowiedniego systemu rezerwacji, należy go skonfigurować tak, aby dostosować go do potrzeb magazynu.

Kiedy dok jest już gotowy, trzeba jeszcze zadbać o odpowiednią obsługę dostaw. Personel magazynowy powinien wiedzieć, jak przyjmować towar, jak go składować i jak go wydawać. Oprócz tego, trzeba również zadbać o bezpieczeństwo. Pracownicy powinni być odpowiednio wyszkoleni, a sprzęt i infrastruktura powinny zapewniać bezpieczne i wydajne przetwarzanie towarów.

Rezerwowanie doków magazynowych jest ważne dla prawidłowej dostawy towaru do magazynu. Poprzez wybranie odpowiedniego miejsca, określenie odpowiedniego systemu rezerwacji, skonfigurowanie go i zapewnienie właściwego wsparcia dostaw, można zapewnić płynne i bezpieczne przetwarzanie towarów.

Platforma YMS24

Platforma YMS24 (ang. Yard Management System) to rodzaj oprogramowania, które służy do zarządzania terenami magazynowymi i zasobami transportu. Zastosujesz ją w różnych branżach, takich jak transport, logistyka, produkcja itp.

Głównym celem platformy YMS jest zoptymalizowanie procesów związanych z magazynowaniem i transportem towarów poprzez automatyzację i usprawnienie wielu czynności. Platforma YMS wykorzystywana do zarządzania ruchem pojazdów na terenie magazynu. Planowania tras dostaw, zarządzania zasobami transportu, a także do śledzenia i monitorowania przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw.

W zależności od konkretnego rozwiązania platforma YMS może być dostępna w formie oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub jako rozwiązanie online dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. W obu przypadkach platforma YMS wymaga podłączenia do innych systemów, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS) lub systemy zarządzania transportem (TMS), aby umożliwić pełne zintegrowanie danych i procesów.

System YMS dokument awizacji dostawy

Program do awizacji dostaw VSS.net oferuje wiele funkcjonalności

Pełna ewidencja środków transportu i danych historycznych pozwala na dokładne śledzenie poszczególnych wizyt oraz analizę danych pod kątem czasu trwania wizyt, szczegółów dotyczących poszczególnych dostaw oraz identyfikację ewentualnych nadużyć.

Program do awizacji dostaw VSS.net pozwala także na rejestrowanie i śledzenie czasu trwania operacji logistycznych oraz zarządzanie środkami transportu na terenie zakładu, co minimalizuje koszty związane z obsługą placów manewrowych i parkingów oraz przyspiesza proces dostaw.

Dzięki funkcjonalnościom programu VSS.net, takim jak kalendarz rezerwacji, interaktywna obsługa Drag & Drop czy możliwość tworzenia rezerwacji cyklicznych, proces awizacji transportu staje się szybki i łatwy w obsłudze. Wszystkie informacje są dostępne online, co ułatwia i przyspiesza pracę pracowników odpowiedzialnych za planowanie dostaw i zarządzanie nimi.

Wdrożenie systemu VSS.net pozwala na zwiększenie jakości obsługi klientów, minimalizację kosztów oraz poprawę efektywności procesów logistycznych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku oraz zwiększyć swoją efektywność i rentowność.

System Awizacji Transportu

Yard Management System (YMS24)

Bezpieczeństwo i śledzenie to dwa kluczowe elementy w przypadku wizyt w magazynach i zakładach. Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt stanowi kluczowe narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli na terenie zakładu lub magazynu.

Awizacja transportu i kontroli wizyt może być korzystne dla wielu firm. W celu utrzymania bezpieczeństwa i wyeliminowania nieprawidłowości lub nadużyć. Pozwala to na zachowanie kontroli nad przyjazdami i odjazdami samochodów, a także umożliwia zarządzanie wizytami w magazynie i zakładzie.

Rozwiązanie to może składać się z wielu różnych elementów, w tym systemów rejestracji wjazdu i wyjazdu, kontroli dostępu, systemu identyfikacji, systemu śledzenia GPS, systemu monitorowania czasu przebywania, systemu obrazowania termowizyjnego i wielu innych.

System YMS okna czasowe

System rejestracji wjazdu i wyjazdu jest jednym z najważniejszych elementów rozwiązania awizacji transportu i kontroli wizyt.

Możesz mieć całkowicie automatyczny system, w którym wjazd i wyjazd pojazdów jest rejestrowany przez różne sensory. Albo system, który wymaga, aby kierowca został zidentyfikowany przez pracownika.

System kontroli dostępu służy do kontrolowania dostępu do magazynu lub zakładu. Może to być system oparty na weryfikacji tożsamości za pomocą kart dostępu lub system oparty o skaner twarzy lub odcisk palca.

System identyfikacji pozwala na identyfikację wszystkich pojazdów i wizytujących. Ten system może składać się z różnych elementów, w tym numerów rejestracyjnych pojazdów, danych osobowych kierowcy lub wizytującego oraz czasu i miejsca wizyty.

System śledzenia GPS pozwala na śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. Wykorzystasz do monitorowania tras, prędkości pojazdów i czasu przebywania na terenie zakładu lub magazynu.

System monitorowania czasu przebywania jest wykorzystywany do monitorowania czasu, jaki pojazd i wizytujący poświęcają na terenie magazynu lub zakładu.

System obrazowania termowizyjnego jest wykorzystywany do monitorowania temperatury osób wchodzących na teren magazynu lub zakładu. Może to być wykorzystywane do monitorowania osób pod kątem infekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów.

Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt jest ważnym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli na terenie magazynu lub zakładu.

System awizacyjny

Nowoczesna platforma do awizacji (YMS24) powinna spełniać wszystkie najważniejsze wymagania firm magazynowych oraz logistycznych. Dlatego SoftwareStudio stworzyło system awizacyjny, który bezpiecznie przechowuje dane. Został zaprojektowany z wykorzystanych nowoczesnych i stabilnych technologii internetowych. Z systemu możesz więc korzystać na komputerze, laptopie czy telefonie.

Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt na terenie zakładu lub magazynu to system informatyczny, który umożliwia zarządzanie dostępem do terenu zakładu lub magazynu oraz monitorowanie ruchu pojazdów i osób na terenie obiektu.

System awizacyjny VSS.net pozwala na rejestrację transportów, co umożliwia lepszą organizację procesów logistycznych. Rejestracja odbywa się w prosty i szybki sposób, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Yard management

Oprogramowanie yard management, które umożliwia planowanie transportów i czasu potrzebnego na rozładunek oraz załadunek towaru. Uwzględnia przy tym dane dotyczące ilości asortymentu, jego rodzaju oraz typu transportu. Ponadto umożliwia komunikację między wszystkim uczestnikami łańcucha dostaw: dostawcą, spedycją, kierowcą i magazynem.

Głównym celem takiego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie obiektu oraz usprawnienie procesów związanych z dostawami i odbiorem towarów.

W zależności od konkretnego rozwiązania system zintegrujesz z innymi systemami. Takimi jak systemy zarządzania magazynem (WMS) lub systemy zarządzania transportem (TMS), co umożliwia pełne zarządzanie procesami logistycznymi i magazynowymi.

Cloud YMS 24

Oprogramowanie YMS działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa do ewidencji transportów oraz harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy najpierw zarejestrować się w systemie i uzyskać dostęp do panelu administracyjnego. Następnie, kierowcy lub osoby odwiedzające obiekt muszą zgłosić swoją wizytę poprzez wypełnienie formularza awizacyjnego lub zeskanowanie kodu QR umieszczonego na terenie obiektu. Po zatwierdzeniu wizyty przez obsługę obiektu, kierowca lub osoba odwiedzająca otrzymuje potwierdzenie dostępu do terenu. Wszystkie te czynności są rejestrowane i można je śledzić z poziomu panelu administracyjnego.

Zarządzanie awizacjami

Program YMS (Yard Management System) to system pozwalający na kontrolę wszystkich procesów związanych z awizacjami oraz transportami. Aplikacja pozwala na ustalanie (i automatyzację) okien czasowych. Szybki dostęp do kalendarza pomaga w planowaniu terminarza awizacji.

Zarządzanie awizacjami może być prostsze i bardziej efektywne dzięki systemowi VSS.net. Wdrożenie takiego systemu wymaga odpowiedniego przygotowania i dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Jednak po przeprowadzeniu procesu wdrożenia i szkoleń dla pracowników, korzystanie z systemu VSS.net powinno być łatwe i skuteczne.

Planowanie wysyłek i dostaw

Za pomocą definiowanych kalendarzy można planować awizacje dostaw i wysyłek. Zdarzenia wprowadzane przez dostawców, spedytorów i przewoźników. Program można integrować z systemem EPR lub TMS oraz generować automatycznie awizacje na podstawie zamówień lub zleceń transportowych.

Planowanie wysyłek i dostaw to ważny element logistyki w firmach, zarówno tych produkcyjnych, jak i handlowych. Wymaga ono precyzyjnego zaplanowania, koordynacji i realizacji procesów transportowych, które pozwalają na sprawną obsługę zamówień klientów, minimalizację kosztów i zwiększenie efektywności działania.

W dzisiejszych czasach, kiedy na rynku działa wiele firm oferujących podobne produkty i usługi, szybkość i jakość dostaw stanowią ważne kryterium wyboru dla klientów. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa odpowiednio zaplanowały procesy transportowe, tak aby dostawy były realizowane w terminie i zgodnie z oczekiwaniami klientów.

W tym celu wykorzystuje się różne narzędzia, w tym systemy informatyczne do planowania wysyłek i dostaw. Takie systemy umożliwiają firmom zarządzanie całością procesów transportowych, począwszy od planowania, przez zarządzanie transportem, aż do monitorowania realizacji dostaw.

Systemy te pozwalają na tworzenie harmonogramów dostaw, wybór najlepszych tras i środków transportu, zarządzanie dokumentacją transportową, a także monitorowanie realizacji dostaw i reagowanie na ewentualne problemy w czasie rzeczywistym.

Dzięki takim narzędziom, firmy mogą zwiększyć efektywność procesów logistycznych, minimalizować koszty transportu oraz zapewnić szybką i niezawodną obsługę klientów.

Planowanie pracy magazynu

W dzisiejszym poście przedstawię program do awizacji dostaw i planowania pracy magazynu w systemie VSS.net firmy SoftwareStudio. Jest to narzędzie, które pozwala na optymalizację procesów logistycznych i magazynowych w firmach handlowych i produkcyjnych.

Yard management to wsparcie dla planu pracy magazynu i dopasowane do planowanych transportów. Już wiesz jak zaplanować obciążenie pracy w dokach magazynowych i bramach. Możesz przewidywać swoje zasoby, ile będzie potrzebnych wózków i pracowników.

Program do awizacji dostaw i planowania pracy magazynu w systemie VSS.net umożliwia:

  • tworzenie i zarządzanie awizacjami dostaw od dostawców i do klientów,
  • planowanie zapotrzebowania na towary i materiały,
  • monitorowanie stanów magazynowych i rotacji zapasów,
  • generowanie raportów i analiz dotyczących efektywności pracy magazynu.

Program do awizacji dostaw i planowania pracy magazynu w systemie VSS.net jest zintegrowany z modułami sprzedaży, zakupów, produkcji i księgowości w systemie VSS.net. Dzięki temu zapewnia spójność danych i automatyzację przepływu informacji między działami. Program do awizacji dostaw i planowania pracy magazynu w systemie VSS.net jest łatwy w obsłudze i konfiguracji. A także elastyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Obciążenie ramp / doków magazynowych

Stały monitoring ramp. Już wiesz co dzieje się na bieżąco i jakie będą realizowane kolejne prace w magazynie. Unikaj spiętrzania prac, aby pobiegać nerwowej atmosferze.

Obciążenie ramp/doków magazynowych to kluczowy element w procesie logistycznym, który wpływa na wydajność magazynu oraz zadowolenie klientów. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zaplanować i monitorować obciążenie ramp/doków magazynowych.

Jednym ze sposobów na monitorowanie obciążenia ramp/doków magazynowych jest zastosowanie systemu zarządzania magazynem (WMS) lub systemu zarządzania transportem (TMS). W takim systemie można stworzyć plan wysyłek/dostaw, uwzględniając obciążenie ramp/doków magazynowych w różnych godzinach i dniach tygodnia. Plan ten może być monitorowany na bieżąco, aby zapobiec przeciążeniu ramp/doków magazynowych.

Kolejnym sposobem na monitorowanie obciążenia ramp/doków magazynowych jest użycie czujników wagi umieszczonych na rampach/dokach. Dzięki tym czujnikom można mierzyć obciążenie ramp/doków magazynowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na dostosowanie planu wysyłek/dostaw.

Ważnym elementem zapewnienia odpowiedniego obciążenia ramp/doków magazynowych jest również odpowiednie szkolenie pracowników odpowiedzialnych za załadunek i rozładunek. Pracownicy powinni być w stanie dokładnie ocenić wielkość i wagę towarów, aby zapobiec przeciążeniu ramp/doków magazynowych.

Wszystkie te kroki pomagają w efektywnym zarządzaniu obciążeniem ramp/doków magazynowych i w konsekwencji w zapewnieniu płynnego procesu logistycznego.

Zarządzanie oknami czasowymi

Za pomocą kalendarzy awizacji łatwo będziesz mógł zarządzać terminami jakie zarezerwowane są w magazynie. Kalendarz dostępny jest dla kont typu: dostawca; odbiorca; przewoźnik. Podobnie jak w przypadku kalendarza spedytora w kalendarzu awizacji jest dostępny plan pracy magazynu.

System zarządzania awizacjami

Udostępnia pełną historię zdarzeń związanych z planowaniem i realizacją transportów. Analizuj i raportuj czasy z planowanymi czasami, a rzeczywistymi realizacjami. Kontroluj czas pracy magazynów związanych z załadunkiem lub rozładunkiem. Uzyskaj wiedzę i narzędzia do motywowania pracowników.

YMS demo

Czas sprawdzić jak działa system awizacyjny i kontroli pojazdów na terenie obiektu. Skorzystaj z wersji demonstracyjnej.