Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services

Poznaj SQL Server Reporting Services (SSRS) - narzędzie Microsoft do tworzenia, publikowania i zarządzania raportami, które integruje się z Power BI i SharePoint. Usługi SQL Server Reporting Services oferują zaktualizowany pakiet produktów. SQL Server Reporting Services (SSRS) to narzędzie firmy Microsoft, które służy do tworzenia, dystrybucji i udostępniania raportów. SSRS pozwala na tworzenie raportów zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, a także udostępnianie ich za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

SQL Server Reporting Services (SSRS) to potężne narzędzie do tworzenia raportów.

SQL Server Reporting Services (SSRS) to potężne narzędzie do tworzenia raportów. Umożliwia ono zebranie danych z różnych źródeł. Następnie te dane można prezentować w przejrzystej formie. Dzięki temu zarządzanie firmą staje się znacznie łatwiejsze. Ponadto, SSRS jest wysoce konfigurowalny. Możesz dostosować raporty do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Raporty można tworzyć w różnych formatach. Do wyboru są PDF, Excel i wiele innych. Tak więc, każdy znajdzie coś dla siebie. Możesz też planować automatyczne generowanie i wysyłanie raportów. To oszczędza czas i zasoby.

Bezpieczeństwo danych to dla nas priorytet. SSRS oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczające. Twoje informacje są zawsze w dobrych rękach. Dodatkowo, możesz udostępniać raporty wybranym osobom. W ten sposób masz pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do wrażliwych informacji.

Wreszcie, chcemy podkreślić, że SSRS integruje się z innymi narzędziami Microsoft. Dzięki temu możliwa jest łatwa wymiana danych. Nie musisz martwić się o kompatybilność. Wszystko działa płynnie i efektywnie.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych raportów, SSRS to rozwiązanie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Usługi SQL Server Reporting Services

Nowoczesny portal internetowy, który możesz przeglądać w dowolnej nowoczesnej przeglądarce. W nowym portalu można organizować i wyświetlać mobilne i podzielone na strony raporty i wskaźniki KPI usług Reporting Services. W portalu można również przechowywać skoroszyty programu Excel. Usługi SQL Server Reporting Services.

Usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) to kompleksowe rozwiązanie firmy Microsoft, które umożliwia tworzenie, publikowanie i zarządzanie różnorodnymi raportami. SSRS jest integralną częścią platformy serwerowej SQL Server i oferuje szeroki zakres możliwości od interaktywnych raportów biznesowych po zaawansowane raporty analityczne.

Wprowadzenie do SSRS

SSRS to platforma raportowa, która zapewnia kompleksowe środowisko do tworzenia raportów o zróżnicowanym stopniu skomplikowania. Użytkownicy mogą korzystać z narzędzi takich jak Report Builder lub Report Designer w Microsoft Visual Studio, aby tworzyć raporty, które następnie mogą być dostarczane w różnych formatach lub prezentowane jako część aplikacji webowych.

Zalety SSRS

Korzystanie z SSRS przynosi wiele korzyści, w tym możliwość tworzenia raportów paginowanych, które są optymalne do druku i prezentacji. SSRS oferuje również raporty mobilne z responsywnym układem, które dostosowują się do różnych urządzeń i orientacji ekranu. Dzięki zintegrowanemu portalowi webowemu, użytkownicy mogą łatwo zarządzać i dostarczać treści raportowe, co czyni SSRS wyjątkowo elastycznym narzędziem w rękach analityków biznesowych.

Nowości w SSRS

Najnowsze wersje SSRS wprowadziły wiele ulepszeń, w tym nowoczesny wygląd raportów, ulepszony panel parametrów i możliwość eksportowania raportów do formatów takich jak PowerPoint. SSRS jest również kompatybilny z Power BI, co pozwala na tworzenie hybrydowych doświadczeń raportowych, łączących siłę obu platform.

Integracja i Bezpieczeństwo w SSRS

SSRS oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym role oparte na poziomach dostępu i możliwość zarządzania bezpieczeństwem na wielu poziomach. Integracja z SharePointem i Power BI zapewnia dodatkową funkcjonalność i elastyczność w dostarczaniu raportów.

SQL Server Reporting Services to potężne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie i zarządzanie raportami w sposób efektywny i bezpieczny. Dzięki ciągłym aktualizacjom i wsparciu ze strony Microsoft, SSRS pozostaje kluczowym elementem w arsenale narzędzi biznesowych.

Co oferuje SSRS?

SQL Server Reporting Services (SSRS) oferuje szereg możliwości tworzenia raportów, takich jak:

 1. Tworzenie raportów z wykorzystaniem różnych źródeł danych. Takich jak bazy danych SQL Server, bazy danych innych producentów, pliki Excel czy pliki CSV.
 2. Możliwość tworzenia różnego rodzaju raportów, takich jak raporty tabelarne, wykresy, mapy czy elementy interaktywne.
 3. Udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, co umożliwia szybki dostęp do raportów z dowolnego miejsca.
 4. Możliwość automatyzacji procesu tworzenia raportów poprzez ustawienie harmonogramów i subskrypcji raportów.

Usługi SSRS to narzędzie przydatne dla różnych organizacji, takich jak firmy, instytucje publiczne czy instytucje edukacyjne, które potrzebują tworzyć i udostępniać raporty.

Zaktualizowany pakiet produktów oferuje usługi SQL Server Reporting Services. Ulepszono „tradycyjne” raporty, umożliwiając tworzenie nowoczesnych raportów z nowymi narzędziami i funkcjami. Dodano także nowe raporty mobilne z responsywnym układem, który dostosowuje się do różnych urządzeń i sposobów ich wykorzystywania.

Dlaczego usługi SQL Server Reporting Services?

Usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) są atrakcyjną opcją dla organizacji, które poszukują narzędzia do tworzenia i udostępniania raportów, ponieważ oferują one szereg korzyści. SSRS ułatwia tworzenie raportów. Możesz używać różnych źródeł danych i narzędzi, na przykład tabel, wykresów, map i elementów interaktywnych. Raporty można udostępniać online lub na urządzeniach mobilnych, co daje szybki dostęp z dowolnego miejsca. Automatyzacja tworzenia raportów jest możliwa dzięki harmonogramom i subskrypcjom. SSRS oferuje wsparcie techniczne i regularne aktualizacje. Co ważne, jest dostępny w ramach subskrypcji Microsoft SQL Server, co eliminuje dodatkowe koszty licencyjne.

Usługi SQL Server Reporting Services

Raporty w komórce

Komputery mobilne zmieniły urządzenia, które są potrzebne do pracy. Ludzie mają teraz inne wymagania dotyczące raportowania. Raporty o stałym układzie nie działają dobrze na tabletach i telefonach. To, co jest zaprojektowane dla dużego ekranu komputera, nie jest optymalne na małym ekranie telefonu. Telefony nie tylko są mniejsze, ale także mogą mieć orientację pionową lub poziomową.

Raporty, które są tworzone za pomocą SQL Server Reporting Services (SSRS), mogą być udostępniane i otwierane na różnych urządzeniach, w tym na telefonach komórkowych. Aby uzyskać dostęp do raportów na komórce, należy wykonać następujące kroki:

 1. Upewnij się, że masz dostęp do witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której udostępniane są raporty.
 2. Zaloguj się do witryny lub aplikacji za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.
 3. Przejdź do sekcji z raportami lub wyszukaj konkretny raport, który chcesz otworzyć.
 4. Kliknij na nazwę raportu, aby otworzyć go w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej.
 5. Jeśli raport jest dostępny w formie elektronicznej, takiej jak PDF lub HTML, możesz go otworzyć bezpośrednio na swojej komórce. Jeśli raport jest dostępny tylko w formie drukowanej, możesz skorzystać z opcji drukowania lub eksportowania raportu do pliku elektronicznego, takiego jak PDF, aby móc go otworzyć na swojej komórce.

Raporty Ad Hoc są tworzone za pomocą aplikacji Report Builder, która jest przeznaczona dla mniej zaawansowanych użytkowników biznesowych. Interfejs tego programu jest prosty i przypomina aplikacje pakietu MS Office 2007. Dzięki raportom przygotowywanym w trybie Ad Hoc, możemy szybko znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania. Report Builder umożliwia nie tylko szybkie wyszukiwanie danych, ale także prezentowanie wyników w atrakcyjnej formie graficznej. Możemy również wydrukować oraz zapisać wyniki raportu w różnych formatach, takich jak Excel XLS, Word DOC czy Acrobat PDF.

Kwerendy w SQL Server

Musisz wiedzieć, że kwerendy w SQL (Structured Query Language) są to zapytania służące do pobierania danych z bazy danych. Kwerendy w SQL Server mogą być wykorzystywane do wielu różnych zadań, takich jak:

 1. Pobieranie danych z pojedynczych lub wielu tabel: możesz użyć kwerendy, aby pobrać dane z pojedynczej tabeli lub zestawu tabel za pomocą instrukcji SELECT.
 2. Tworzenie nowych tabel: możesz użyć kwerendy, aby utworzyć nową tabelę w bazie danych za pomocą instrukcji CREATE TABLE.
 3. Modyfikowanie danych: możesz użyć kwerendy, aby zmodyfikować dane w tabelach za pomocą instrukcji UPDATE lub DELETE.
 4. Tworzenie indeksów: możesz użyć kwerendy, aby utworzyć indeksy w tabelach, co umożliwi szybsze wykonywanie zapytań.

Report Builder to proste narzędzie biznesowe do tworzenia raportów. To narzędzie ukrywa wewnętrzne dane biznesowe za pomocą modeli raportów. Te modele reprezentują jednostki biznesowe, takie jak klienci, produkty czy wartość sprzedaży. Dzięki Report Builderowi, można projektować zaawansowane raporty, nawet jeśli nie ma się głębokiej wiedzy na temat wewnętrznej struktury bazy danych ani składni kwerend.


Program do raportowania

Istnieje wiele programów do raportowania zdarzeń związanych z transportem i badania KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowych wskaźników wydajności). Oto kilka przykładów takich programów:

 1. Microsoft Power BI. To narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które umożliwia integrację danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki Excel czy dane z chmury. Power BI pozwala na tworzenie różnego rodzaju wykresów i tabel, co ułatwia analizę danych i wyciąganie wniosków.
 2. Tableau. Jest to narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wizualizacji danych z różnych źródeł. Tableau umożliwia tworzenie wykresów i map, a także udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.
 3. QlikView to narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które umożliwia integrację danych z różnych źródeł. Tworzenie wizualizacji danych za pomocą różnego rodzaju wykresów i tabel. QlikView umożliwia również udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Te i inne programy do raportowania i analizy danych mogą być skutecznymi narzędziami do zarządzania transportem i badania KPI w organizacji. Ważne jest jednak, aby wybrać odpowiednie narzędzie, które będzie dostępne online.


Uruchamianie raportów

Po uruchomieniu raportu opartego na usługach Reporting Services w konsoli Configuration Manager zostanie otwarta przeglądarka raportów. Zostanie nawiązane połączenie z usługami Reporting Services. Po określeniu wymaganych parametrów raportu usługi Reporting Services pobierają dane i wyświetlają wyniki w przeglądarce. Raporty można również uruchamiać, nawiązując połączenie z usługami SQL Services Reporting Services, a następnie ze źródłem danych lokacji.

Podczas tworzenia lub modyfikowania raportu można skonfigurować monit lub parametr raportu. Utwórz wiersze raportów, aby ograniczyć lub określić dane pobierane przez raport. Raport może zawierać więcej niż jeden monit. Upewnij się, że nazwy monitu są unikatowe i zawierają tylko znaki alfanumeryczne, które są zgodne z regułami SQL Server identyfikatorów.

Po uruchomieniu raportu monit będzie żądać wartości wymaganego parametru. Na podstawie wartości parametru pobiera dane raportu. Na przykład Informacje o komputerze dla określonego komputera raportują o nazwie komputera. Usługi Reporting Services przekazują określoną wartość do zmiennej zdefiniowanej w instrukcji SQL raportu.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?