Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services oferują zaktualizowany pakiet produktów. SQL Server Reporting Services (SSRS) to narzędzie firmy Microsoft, które służy do tworzenia, dystrybucji i udostępniania raportów. SSRS pozwala na tworzenie raportów zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, a także udostępnianie ich za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Platforma umożliwia przedsiębiorcom monitorowanie dostaw i wszystkich etapów transportu. Zawiera również narzędzia do przeprowadzania efektywnego awizowania dostaw do magazynu. Platforma może również wspierać szczegółową dokumentację dotyczącą dostaw, w tym wszystkie dane dotyczące przesyłek, w tym nazwa, numer przesyłki, czas przesyłki i inne.

Awizowanie dostaw do magazynu i planowanie transportu to proces powiadamiania działu magazynu i transportu o zbliżającym się przybyciu towaru. Dzieje się tak, aby magazyn mógł być przygotowany na przybycie towaru, a dział transportu mógł zaplanować trasę i harmonogram dostawy. Powiadomienia można dokonać ręcznie lub za pośrednictwem internetowej platformy internetowej.

Internetowa platforma internetowa jest preferowaną metodą powiadamiania, ponieważ jest bardziej wydajna i dokładna. Platforma umożliwia natychmiastowe wysłanie powiadomienia do odpowiedniego działu, a także zapewnia system śledzenia, dzięki czemu można monitorować postęp dostawy. Ten system śledzenia jest korzystny, ponieważ umożliwia działowi magazynu i transportu terminowe dokonanie niezbędnych ustaleń.

Webowa platforma do awizowania dostaw do magazynu i planowanie transportu została opracowana, aby usprawnić proces zarządzania dostawami i transportem. Platforma umożliwia firmom zarządzanie dostawami towarów oraz zapewnia szybszy i bardziej efektywny proces planowania transportu.

Platforma może również zintegrować się z istniejącymi systemami informatycznymi, w tym systemami magazynowymi, ERP, systemami zarządzania zasobami ludzkimi i innymi. Integracja ta pozwala firmom na szybszą i bardziej efektywną komunikację między magazynem a transportem. Platforma umożliwia również przedsiębiorcom monitorowanie przepływu informacji między magazynem a transportem, co pozwala im na bardziej precyzyjne planowanie transportu.

Platforma do awizowania dostaw do magazynu i planowania transportu pozwala firmom zarządzać dostawami i transportem zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Pozwala im to na lepsze zarządzanie zasobami i zwiększenie wydajności. Platforma może również zapewnić firmom lepszy dostęp do informacji o dostawach i transportach, co pozwala im na szybsze i bardziej efektywne planowanie. Platforma może również wspierać bardziej efektywne zarządzanie zapasami, dzięki czemu firmy mogą optymalizować koszty magazynowania i transportu.

Usługi SQL Server Reporting Services

Nowoczesny portal internetowy, który możesz przeglądać w dowolnej nowoczesnej przeglądarce. W nowym portalu można organizować i wyświetlać mobilne i podzielone na strony raporty i wskaźniki KPI usług Reporting Services. W portalu można również przechowywać skoroszyty programu Excel. Usługi SQL Server Reporting Services.

Co oferuje SSRS?

SQL Server Reporting Services (SSRS) oferuje szereg możliwości tworzenia raportów, takich jak:

 1. Tworzenie raportów z wykorzystaniem różnych źródeł danych, takich jak bazy danych SQL Server, bazy danych innych producentów, pliki Excel czy pliki CSV.
 2. Możliwość tworzenia różnego rodzaju raportów, takich jak raporty tabelarne, wykresy, mapy czy elementy interaktywne.
 3. Udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, co umożliwia szybki dostęp do raportów z dowolnego miejsca.
 4. Możliwość automatyzacji procesu tworzenia raportów poprzez ustawienie harmonogramów i subskrypcji raportów.

Usługi SSRS mogą być wykorzystywane przez różnego rodzaju organizacje, takie jak firmy, instytucje publiczne czy instytucje edukacyjne, które potrzebują narzędzia do tworzenia i udostępniania raportów.

Zaktualizowany pakiet produktów oferują usługi SQL Server Reporting Services. Zaktualizowano „tradycyjne” raporty podzielone na strony, dzięki czemu można tworzyć nowocześnie wyglądające raporty z zaktualizowanymi narzędziami i nowymi funkcjami do ich tworzenia. Nowe raporty mobilne z responsywnym układem, który dostosowuje się do różnych urządzeń i różnych sposobów ich trzymania.

Dlaczego usługi SQL Server Reporting Services?

Usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) są atrakcyjną opcją dla organizacji, które poszukują narzędzia do tworzenia i udostępniania raportów, ponieważ oferują one szereg korzyści, takich jak:

 1. Łatwość tworzenia raportów: SSRS umożliwia tworzenie raportów z wykorzystaniem różnych źródeł danych i za pomocą różnych narzędzi, takich jak raporty tabelarne, wykresy, mapy czy elementy interaktywne.
 2. Udostępnianie raportów: SSRS pozwala na udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, co umożliwia szybki dostęp do raportów z dowolnego miejsca.
 3. Automatyzacja procesu tworzenia raportów: dzięki możliwości ustawienia harmonogramów i subskrypcji raportów, SSRS umożliwia automatyzację procesu tworzenia raportów.
 4. Wsparcie techniczne: jako produkt firmy Microsoft, SSRS oferuje szerokie wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje i ulepszenia.
 5. Niskie koszty: SSRS jest dostępny w ramach subskrypcji Microsoft SQL Server, co oznacza, że organizacje mogą korzystać z tego narzędzia bez dodatkowych kosztów licencyjnych.

usługi sql server reporting services,usługi sql server reporting services,usługi sql server reporting services

Raporty w komórce

Komputery mobilne zmieniły urządzenia, których potrzebujemy do pracy, co oznacza, że ludzie mają obecnie inne potrzeby raportowania. Raport o stałym układzie nie działa dobrze po wprowadzeniu tabletów i telefonów. Coś zaprojektowanego dla szerokiego ekranu komputera nie jest optymalnym doświadczeniem na małym ekranie telefonu, który jest nie tylko mniejszy, ale ma orientację pionową lub poziomą.

Raporty stworzone za pomocą SQL Server Reporting Services (SSRS) mogą być udostępnione i otwierane na różnych urządzeniach, w tym na komórkach. Aby uzyskać dostęp do raportów na komórce, należy wykonać następujące kroki:

 1. Upewnij się, że masz dostęp do witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której udostępniane są raporty.
 2. Zaloguj się do witryny lub aplikacji za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.
 3. Przejdź do sekcji z raportami lub wyszukaj konkretny raport, który chcesz otworzyć.
 4. Kliknij na nazwę raportu, aby otworzyć go w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej.
 5. Jeśli raport jest dostępny w formie elektronicznej, takiej jak PDF lub HTML, możesz go otworzyć bezpośrednio na swojej komórce. Jeśli raport jest dostępny tylko w formie drukowanej, możesz skorzystać z opcji drukowania lub eksportowania raportu do pliku elektronicznego, takiego jak PDF, aby móc go otworzyć na swojej komórce.

Raporty Ad Hoc. Aplikacja Report Builder została zaprojektowana z myślą o mniej zaawansowanych użytkownikach biznesowych, dlatego interfejs programu jest prosty i przypomina aplikacje pakietu MS Offcie 2007. Raporty przygotowywane w trybie Ad Hoc służą zazwyczaj do znalezienia szybkiej odpowiedzi na precyzyjne pytania, za pomocą report Builder dane te nie tylko możemy szybko odszukać, ale zaprezentować wyniki w ładnej formie graficznej, wydrukować oraz zapisać wyniki raportu do wielu różnych formatów np. Excel XLS, Word DOC, Acrobat PDF.

usługi sql server reporting services,raporty w komórce,usługi sql server reporting services

usługi sql server reporting services,raportowanie pracy handlowców,usługi sql server reporting services

Kwerendy w SQL Server

Kwerendy w SQL (Structured Query Language) są to zapytania służące do pobierania danych z bazy danych. Kwerendy w SQL Server mogą być wykorzystywane do wielu różnych zadań, takich jak:

 1. Pobieranie danych z pojedynczych lub wielu tabel: możesz użyć kwerendy, aby pobrać dane z pojedynczej tabeli lub zestawu tabel za pomocą instrukcji SELECT.
 2. Tworzenie nowych tabel: możesz użyć kwerendy, aby utworzyć nową tabelę w bazie danych za pomocą instrukcji CREATE TABLE.
 3. Modyfikowanie danych: możesz użyć kwerendy, aby zmodyfikować dane w tabelach za pomocą instrukcji UPDATE lub DELETE.
 4. Tworzenie indeksów: możesz użyć kwerendy, aby utworzyć indeksy w tabelach, co umożliwi szybsze wykonywanie zapytań.

Report Builder stanowi łatwe w użyciu biznesowe narzędzie do tworzenia raportów, które ukrywa wewnętrzne dane biznesowe przy pomocy modelów raportów, reprezentujących jednostki biznesowe, takie jak klienci, produkty, wartość sprzedaży itp. Report Builder, tworzy model odzwierciedlający biznesowy widok danych i tym samym, umożliwia użytkownikom biznesowym, projektowanie zaawansowanych raportów nawet, jeśli nie posiadają oni rozległej wiedzy na temat wewnętrznej struktury bazy danych ani składni kwerend.

usługi sql server reporting services,kwerendy w sql server,usługi sql server reporting services

Program do raportowania

Istnieje wiele programów do raportowania zdarzeń związanych z transportem i badania KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowych wskaźników wydajności). Oto kilka przykładów takich programów:

 1. Microsoft Power BI: to narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które umożliwia integrację danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki Excel czy dane z chmury. Power BI pozwala na tworzenie różnego rodzaju wykresów i tabel, co ułatwia analizę danych i wyciąganie wniosków.
 2. Tableau: to narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wizualizacji danych z różnych źródeł. Tableau umożliwia tworzenie wykresów i map, a także udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.
 3. QlikView: to narzędzie do tworzenia interaktywnych raportów i dashboardów, które umożliwia integrację danych z różnych źródeł i tworzenie wizualizacji danych za pomocą różnego rodzaju wykresów i tabel. QlikView umożliwia również udostępnianie raportów za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Te i inne programy do raportowania i analizy danych mogą być skutecznymi narzędziami do zarządzania transportem i badania KPI w organizacji. Ważne jest jednak, aby wybrać odpowiednie narzędzie, które będzie dostępne online.

usługi sql server reporting services,program do raportowania,usługi sql server reporting services

Transport Management System (TMS)

TMS to oprogramowanie służące do planowania, koordynacji i zarządzania transportem. TMS może być używany do planowania tras i ruchu pojazdów, śledzenia pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym, zarządzania dostawami i zamówieniami oraz komunikacją z kierowcami i innymi użytkownikami. TMS może być również wykorzystywany do analizy danych dotyczących transportu, takich jak koszty paliwa i przestojów, co pomaga zoptymalizować procesy transportowe i zwiększyć efektywność. TMS jest często stosowane w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz w firmach, które prowadzą duże floty pojazdów.

WMS (ang. Warehouse Management System)

WMS to system zarządzania magazynem, który służy do planowania, koordynacji i kontrolowania procesów związanych z magazynowaniem i dystrybucją towarów. Może obejmować takie funkcje, jak:

 • Przydzielanie miejsca składowania dla różnych produktów
 • Rejestrowanie przyjęć i wydań towarów
 • Inwentaryzacja magazynu
 • Planowanie i koordynacja pracy magazynierów i operatorów wózków widłowych
 • Integracja z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy zamówień czy systemy transportowe

Systemy WMS są szczególnie przydatne w dużych magazynach, gdzie ilość towarów i procesów magazynowych jest znaczna, a zarządzanie nimi bez odpowiedniego oprogramowania byłoby trudne lub niemożliwe.

YMS (Yard Management System)

Yard Management System (YMS) to system informatyczny, który służy do zarządzania terenem magazynowym, zwanym również placem manewrowym lub placem składowym. YMS umożliwia zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, a także monitorowanie procesów załadunku i rozładunku towarów oraz innych operacji logistycznych. System ten może być wykorzystywany w różnych branżach, takich jak przemysł, transport, handel i logistyka.

YMS składa się z oprogramowania komputerowego, które jest zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych, oraz z systemu identyfikacji radiowej (Radio Frequency Identification, RFID), który umożliwia śledzenie ruchu pojazdów i obiektów na terenie magazynu. System YMS udostępnia również różne narzędzia i funkcje do zarządzania zasobami, takie jak planowanie i monitorowanie zadań, rejestrowanie transakcji i raportowanie danych.

Głównym celem YMS jest usprawnienie procesów logistycznych w magazynie poprzez lepsze zarządzanie ruchem i położeniem pojazdów oraz innych obiektów na terenie magazynu, co pozwala zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność pracy.


Uruchamianie raportów

Po uruchomieniu raportu opartego na usługach Reporting Services w konsoli Configuration Manager zostanie otwarta przeglądarka raportów. Zostanie nawiązane połączenie z usługami Reporting Services. Po określeniu wymaganych parametrów raportu usługi Reporting Services pobierają dane i wyświetlają wyniki w przeglądarce. Raporty można również uruchamiać, nawiązując połączenie z usługami SQL Services Reporting Services, a następnie ze źródłem danych lokacji.

Podczas tworzenia lub modyfikowania raportu można skonfigurować monit lub parametr raportu. Utwórz wiersze raportów, aby ograniczyć lub określić dane pobierane przez raport. Raport może zawierać więcej niż jeden monit. Upewnij się, że nazwy monitu są unikatowe i zawierają tylko znaki alfanumeryczne, które są zgodne z regułami SQL Server identyfikatorów.

Po uruchomieniu raportu monit będzie żądać wartości wymaganego parametru. Na podstawie wartości parametru pobiera dane raportu. Na przykład Informacje o komputerze dla określonego komputera raportują o nazwie komputera. Usługi Reporting Services przekazują określoną wartość do zmiennej zdefiniowanej w instrukcji SQL raportu.

usługi sql server reporting services,uruchamianie raportów,usługi sql server reporting services

usługi sql server reporting services,foldery raportów,usługi sql server reporting services

SoftwareStudio YMS poleca

 • Planowanie transportu

  Awizacja dostaw to zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniające harmonogram czasu pracy magazynu. System przeznaczony do awizacji dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników. Awizacja dostaw System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów – awizacja dostaw i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. System informatyczny do
 • Program klasy YMS od SoftwareStudio

  Elastyczna platforma YMS do planowania dostaw do magazynu z opcją rozbudowy to zaawansowany system planowania dostaw i zarządzania magazynem, który umożliwia planowanie dostaw i zarządzanie magazynem w ramach jednego systemu. Platforma YMS oferuje elastyczne narzędzia, które umożliwiają optymalizację planowania dostaw i zarządzania magazynem, co zapewnia skuteczną obsługę klienta i zwiększa efektywność operacyjną. SoftwareStudio swojej ofercie
 • YMS

  Nowoczesna platforma YMS do awizacji powinna spełniać wszystkie najważniejsze wymagania firm magazynowych oraz logistycznych. Dlatego SoftwareStudio stworzyło system awizacyjny, który bezpiecznie przechowuje dane, a zarazem został zaprojektowany z wykorzystanych najnowocześniejszych i stabilnych rozwiązań. Platforma YMS składa się z różnych narzędzi do zarządzania transportem, które pozwalają na kontrolowanie wszystkich aspektów transportu. Wśród nich znajdują się narzędzia do
 • Awizowanie transportów

 • Awizo dostawy palet

  Dzięki YMS możesz łatwo zobaczyć, co dzieje się na Twoim podwórku w danym momencie. Oprogramowanie wykorzystuje szereg gniazd do wskazania, gdzie znajduje się każdy pojazd. Pomaga to śledzić, jakie dostawy należy zrealizować i kiedy. Możesz także zobaczyć, gdzie znajdują się Twoi pracownicy i nad czym pracują.
 • Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, aby wdrożyć oprogramowanie do awizowania dostaw w swoim magazynie

  Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) oraz rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny.
 • Oprogramowanie YMS

 • System do awizacji

  Program do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty. Kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców).

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?