Slots Management

Jedną z głównych korzyści płynących z używania YMS jest to, że może pomóc w poprawie wydajności i optymalizacji wykorzystania przestrzeni. Oprogramowanie może służyć do śledzenia lokalizacji naczep i kontenerów, a także statusu każdego z nich. Informacje te można wykorzystać do stworzenia dokładnego i aktualnego obrazu stoczni, który można następnie wykorzystać do zaplanowania najbardziej efektywnego rozplanowania.

Gdy tworzysz swoje centrum dystrybucyjne lub magazyn, musisz znać zasady zarządzania procesem umieszczania, wyprowadzania i uzupełniania towaru. Zarządzanie slotami, bramami i dokami w magazynie może pomóc w zwiększeniu produktywności i ograniczyć czas potrzebny na wykonanie operacji.

Jak zarządzać procesem slotami, bramami i dokami w magazynie?

Ogólnie rzecz biorąc, YMS to potężne narzędzie, które można wykorzystać do poprawy wydajności operacji magazynowych i centrów dystrybucyjnych. Zapewniając dane i komunikację w czasie rzeczywistym, a także możliwość zarządzania terminami i rezerwacjami, YMS może pomóc firmom zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni i zasobów.

Sloty i bramy – Po pierwsze, koniecznym jest umieszczenie towaru w miejscu przechowywania. Sloty służą do określenia dostępnych przestrzeni do przechowywania i magazynowania danego towaru. Bramy służą zaś do wyprowadzania towaru do określonego miejsca. Za pomocą slotów i bram możesz określić, dokąd trafia towar oraz ile miejsca ma on zajmować.

Doki – Aby umieścić towar w magazynie, ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo środków transportu, takich jak wózki widłowe, pojazdy elektryczne lub inne środki przeładunku. Do tego celu służą doki. Są one wykorzystywane do dowozu towaru do magazynu, a także do wyprowadzania towaru z magazynu w celu dostarczenia go do odpowiednich miejsc.

Systemy informatyczne – Aby zarządzać magazynem skutecznie, niezbędny jest system informatyczny. System informatyczny pozwala na lepszą organizację magazynu, zwiększoną wydajność operacji magazynowych oraz dokładną kontrolę ilości i rodzaju towaru przechowywanego w magazynie.

Zarządzanie slotami, bramami i dokami w magazynie jest kluczowe dla organizacji magazynu i zapewnienia sprawnego działania. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej elementy, Twoje centrum dystrybucyjne może efektywnie i szybko reagować na potrzeby klientów.

Dostawcy i przewoźnicy na bieżąco mają dostęp do aktualnego harmonogramu pracy magazynu. Widzą zajętość bram, doków magazynowych, pozwala im na to Slots Management. Udostępniane informacje umożliwiają w orientacji co do wolnych godzin.

Dzięki rezerwacji okien czasowych mogą oni bez zbędnego oczekiwania dostarczyć towar do magazynu. W sytuacji gdy magazyn jest już zajęty, wiedzą, że ma po co przyjeżdżać. Dostawcy widzą swoje zamówienia i określają, które z nich, w jakim terminie i w jakiej części dostarczą. Dzięki integracji oprogramowanie awizacja dostaw informacje zostają automatycznie przekazane do nadrzędnego systemu ERP.

System zarządzania slotami

Aby skutecznie zarządzać procesem slotów, bram i doków w magazynie, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Określ swoje potrzeby: przed rozpoczęciem procesu należy dokładnie określić, jakie sloty, bramy i doki są potrzebne w magazynie i dlaczego. Może to pomóc w późniejszym planowaniu i koordynacji działań.
 • Zorganizuj swój magazyn: upewnij się, że magazyn jest dobrze zorganizowany i łatwy do zarządzania. Może to obejmować oznakowanie slotów, bram i doków oraz stworzenie dokumentacji opisującej ich przeznaczenie i użytkowanie.
 • Zadbaj o bezpieczeństwo: ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników i towarów podczas pracy z slotami, bramami i dokami. Należy przestrzegać wszystkich wymaganych przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz regularnie sprawdzać stan techniczny urządzeń.
 • Koordynuj działania: należy dobrze koordynować działania związane z użytkowaniem slotów, bram i doków w magazynie, aby uniknąć kolizji i zapewnić płynne funkcjonowanie całego procesu. Może to obejmować stosowanie odpowiednich systemów zarządzania i komunikacji.
 • Monitoruj i optymalizuj proces: regularne monitorowanie procesu umożliwi wykrycie ewentualnych problemów i zoptymalizowanie działań. Można również rozważyć zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS) czy skanery kodów kreskowych, aby usprawnić proces.
Slots Management
Slots Management
System zarządzania awizacjami

Slots Management

Dostawcy i przewoźnicy na bieżąco mają dostęp do aktualnego harmonogramu pracy magazynu. Widzą zajętość bram, doków magazynowych. Udostępniane informacje umożliwiają w orientacji co do wolnych godzin. Dzięki rezerwacji okien czasowych mogą oni bez zbędnego oczekiwania dostarczyć towar do magazynu. W sytuacji gdy magazyn jest już zajęty, wiedzą, że ma po co przyjeżdżać. Dostawcy widzą swoje zamówienia i określają, które z nich, w jakim terminie i w jakiej części dostarczą. Dzięki integracji oprogramowanie awizacja dostaw informacje zostają automatycznie przekazane do nadrzędnego systemu ERP.

Slots Management
Slots Management

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem.

Slot booking
Slot booking

Okno czasowe – czas, który obsługa magazynu przeznacza na rozładowanie lub załadowanie danej dostawy – transportu. SoftwareStudio oferuje okna czasowe, które działają w oparciu o internetową platformę logistyczną. Platforma ta jest elastycznym narzędziem dla logistyków, przewoźników i pracowników magazynów. Aplikacja VSS.net umożliwia planowanie przez logistyków załadunków i rozładunków. Pozwala na rejestrację, kontroluje cel, czas, a także przebieg transportu. Platforma eliminuje spiętrzenia realizacji zleceń i problem kolejek na parkingu przed magazynem.

Okno czasowe
Okno czasowe

System zarządzania awizacjami

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie zakładu przemysłowego. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny.

SoftwareStudio YMS poleca

 • Awizacja dostaw

  Awizacja dostaw do magazynu i planowanie transportu Ważne jest posiadanie systemu powiadamiania magazynu o dostawach przychodzących (awizacja dostaw do magazynu). A także zapewnienia prawidłowego transportu w celu przeniesienia towarów od dostawcy do magazynu. Punktem wyjścia zmian w pracy magazynu jest potrzeba związana z awizacją dostaw. Oprogramowanie ma za zadanie rozwiązać problemy powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. Powiadomienie o
 • Time slot booking

  Okno czasowe w logistyce służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Awizowanie Aby zarezerwować przedział czasowy w magazynie, najpierw należy sprawdzić, czy są dostępne wolne przestrzenie o odpowiedniej wielkości i lokalizacji. Można to zrobić, kontaktując się z
 • Awizowanie transportów

 • Awizacja kierowcy

  Awizacja kierowcy, czyli system do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm
 • Awizacja w transporcie

  Awizowanie dostaw do magazynu i planowanie transportu to jeden z najważniejszych aspektów udanego systemu dystrybucji. Powiadamianie magazynu o tym, kiedy i ile dostaw jest oczekiwanych, może pomóc w zapewnieniu, że odpowiednie ilości produktów są dostępne, gdy są potrzebne, oraz że produkty są transportowane we właściwe miejsca w odpowiednim czasie.
 • Awizo dostawy palet

  Dzięki YMS możesz łatwo zobaczyć, co dzieje się na Twoim podwórku w danym momencie. Oprogramowanie wykorzystuje szereg gniazd do wskazania, gdzie znajduje się każdy pojazd. Pomaga to śledzić, jakie dostawy należy zrealizować i kiedy. Możesz także zobaczyć, gdzie znajdują się Twoi pracownicy i nad czym pracują.
 • Planowanie dostaw do magazynu

  Planowanie dostaw do magazynu to jedno z istotniejszych zadań logistyki. Opóźnienia dostaw generują straty i negatywnie wpływają na relacje z klientami. To właśnie kontrola dostaw, śledzenie czasu transportu, monitorowanie przewoźników są kluczowe. Wpływają na wydajność magazynu, terminowość dostaw, jak również od nich zależą przestoje, straty i opóźnienia.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?