Okna czasowe YMS

okna czasowe YMS

Jednym z rozwiązań problemu gospodarki magazynowej jest okna czasowe YMS. Zastosowanie oprogramowania automatyzującego proces. YMS. Oprogramowanie opracowane przez firmę SoftwareStudio, jest popularnym wyborem dla magazynów każdej wielkości. YMS obsługuje szereg zadań związanych z zarządzaniem magazynem, w tym awizację dostaw do magazynów oraz organizację pracy na placu i parkingu.

System awizacji ciężarówek dostarczających towar do magazynu jest ważnym narzędziem wspomagającym efektywną kontrolę dostaw. Powinien być wdrożony w wszystkich magazynach, których celem jest zoptymalizowanie i usprawnienie dostaw towarów.

Zarządzanie magazynem to kluczowa funkcja w każdej organizacji. Właściwie zarządzany magazyn może sprawnie obsługiwać i dystrybuować produkty do właściwych lokalizacji, skracając czas potrzebny na zaspokojenie zapotrzebowania klientów. Niestety, wiele magazynów nie jest zarządzanych efektywnie, co prowadzi do poważnych zakłóceń w przepływie produktów i wzrostu kosztów.

Jednym z rozwiązań problemu gospodarki magazynowej jest zastosowanie oprogramowania automatyzującego proces. YMS obsługuje szereg zadań związanych z zarządzaniem magazynem, w tym awizację dostaw do magazynów oraz organizację pracy na placu gospodarczym.

Awizacja dostaw to kluczowa funkcja w magazynie. Powiadom odpowiedni magazyn o nadejściu dostawy i upewnij się, że produkt jest odpowiednio przechowywany i zorganizowany. YMS upraszcza ten proces, śledząc lokalizację wszystkich produktów w magazynie i powiadamiając odpowiedni magazyn o dostawie.

Kolejnym ważnym zadaniem w magazynie jest zorganizowanie pracy na podwórku gospodarczym. Właściwa organizacja pracy pozwala pracownikom łatwiej znaleźć poszukiwane produkty oraz skraca czas potrzebny na wykonanie zadań. YMS ułatwia organizowanie pracy poprzez automatyczne przydzielanie zadań pracownikom na podstawie ich umiejętności i lokalizacji.

Chociaż YMS jest popularnym wyborem do zarządzania magazynem, jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego oprogramowania. Po pierwsze, YMS to złożony program i powinien być wybierany tylko wtedy, gdy organizacja jest w stanie efektywnie z niego korzystać. Po drugie, ważne jest, aby zdecydować, które zadania powinny być zautomatyzowane, a które ręcznie. Wreszcie ważne jest, aby monitorować wydajność YMS, aby upewnić się, że system działa poprawnie.

System awizacji kierowcy przez Internet i telefon i okna czasowe YMS stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wśród przewoźników i firm transportowych. System ten umożliwia przewoźnikom i firmom transportowym zarządzanie zadaniami za pośrednictwem wirtualnego środowiska online i aplikacji telefonicznych.

Przewoźnicy lub dostawcy rezerwują przez Internet dostępne okna czasowe na załadunek lub rozładunek. Rezerwacja może odbywać się także za pomocą aplikacji na telefon Android. Kierowca otrzymuje potwierdzenie awizacji z unikalnym numerem referencyjnym. Reprezentuje go w postaci kodu QR. jest to także elektroniczna przepustka potwierdzająca wjazd na teren zakładu, podstawienie auta oraz wyjazd.

Co oferuje oprogramowanie YMS do okien czasowych i planowania transportów z dostawami do magazynu?

Oprogramowanie YMS do okien czasowych planowania transportów z dostawami do magazynu oferuje następujące funkcje:

 1. Harmonogramowanie dostaw: system pozwala na zaplanowanie dostaw towarów do magazynu w określonym przedziale czasowym, tzw. oknie czasowym. Dostawy mogą być planowane na podstawie dostępności samochodów, kapacytetów magazynowych czy preferencji klientów.
 2. Weryfikacja dostępności: system automatycznie sprawdza dostępność samochodów i magazynów w celu zapewnienia, że wszystkie dostawy zostaną zrealizowane zgodnie z planem.
 3. Zgłaszanie awarii: użytkownicy mogą zgłaszać awarie samochodów, co pozwoli na szybkie reagowanie i zapobieganie opóźnieniom w dostawach.
 4. Monitoring dostaw: system umożliwia śledzenie postępów dostaw w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można szybko reagować na ewentualne opóźnienia czy awarie.
 5. Raportowanie: system generuje raporty z realizacji dostaw, co pozwala na lepsze zarządzanie magazynem i transportem.

Platforma do awizacji

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw i wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza i zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego #WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów i obłożenie ramp.

System awizacji kierowcy to również skuteczne narzędzie do wsparcia współpracy między przewoźnikami. Dzięki temu systemowi, przewoźnicy będą w stanie dzielić się informacjami i danymi, a także umożliwią wymianę danych między przewoźnikami. Większy dostęp do informacji oraz łatwa wymiana danych zapewnia firmom większą wydajność w zakresie zarządzania transportem i świadczonych usług.

SoftwareStudio YMS

Okna czasowe bardzo często integrowane są z systemami ERP lub #WMS. Integracja pozwala na automatyczne przesyłanie informacji na temat zamówień pomiędzy systemami. Firmy decydują się, aby oprócz obsługi awizacji dostaw system wspomagał także planowanie załadunków. Ponadto istnieje potrzeba ewidencji rzetelnej informacji KTO, kiedy, w jakim czasie i dlaczego przebywał na terenie zakładu. Jest to szczególnie pożądane w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu i wymagające ochrony. #SoftwareStudio od 2014 roku oferuje platformę klasy #YMS wspierającą procesy awizacji i kontroli. Rozwiązanie dostępne jest w polskiej wersji językowej, ale posiada moduł do obsługi wielu języków np. angielski, niemiecki, rosyjski. Cecha ta jest użyteczna w komunikacji międzynarodowej z przewoźnikami lub oddziałami firm.

Okna czasowe
Okna czasowe

Okna czasowe

Oprogramowanie YMS do okien czasowych planowania transportów z dostawami do magazynu oferuje szereg funkcji, które pomagają zoptymalizować proces planowania i zarządzania transportami. Oto kilka przykładów:

 1. Zdalne zarządzanie oknami czasowymi dostaw: Oprogramowanie YMS pozwala zarządzać oknami czasowymi dostaw zdalnie, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne planowanie transportów.
 2. Integracja z systemem księgowym: Oprogramowanie YMS jest zintegrowane z systemem księgowym, co pozwala na automatyczne przetwarzanie faktur i rozliczeń za dostawy.
 3. Monitorowanie dostaw: Oprogramowanie YMS umożliwia monitorowanie dostaw w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze zarządzanie kosztami i optymalizację procesu dostaw.
 4. Raportowanie: Oprogramowanie YMS oferuje szereg narzędzi do raportowania, takich jak wykresy i tabele, które pozwalają na lepsze zrozumienie wpływu transportów na biznes.
 5. Wsparcie techniczne: Oprogramowanie YMS oferuje również wsparcie techniczne, które pomaga w rozwiązywaniu problemów i pytań dotyczących oprogramowania.

Awizacja kierowcy SoftwareStudio, czyli awizowanie dostaw

System awizacji kierowcy przez internet lub telefon to skuteczne narzędzie do zarządzania transportem, wspierania klientów i współpracy między przewoźnikami. Przewoźnicy i firmy transportowe mogą korzystać z systemu, aby poprawić wydajność, zmniejszyć czas przestoju i obniżyć koszty. System ten jest coraz bardziej dostępny i popularny wśród firm transportowych i kierowców.

Okna czasowe

Zarządzanie rezerwacją typu Okna czasowe przynosi korzyści wszystkim uczestnikom związanym z transportem i magazynem. Przewoźnicy lub dostawcy rezerwują przez Internet dostępne Okna czasowe na załadunek lub rozładunek. Rezerwacja może odbywać się także za pomocą aplikacji na telefon Android. Kierowca otrzymuje potwierdzenie awizacji z unikalnym numerem referencyjnym. Reprezentuje go w postaci kodu QR. jest to także elektroniczna przepustka potwierdzająca wjazd na teren zakładu, podstawienie auta oraz wyjazd.

Okna czasowe
Okna czasowe

Okna czasowe SoftwareStudio

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie i kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu i pozwala uniknąć występowania tzw. “wąskich gardeł”. Przewoźnicy rezerwują Okna czasowe w programie. W dniu przyjazdu na teren zakładu, kierowca przekazuje pracownikowi ochrony na bramie wjazdowej numer rezerwacji – moze to być kod QR wyświetlany na smartphonie. Pracownik skanuje kod z dokumentu lub telefonu. System sprawdza, jakie zamówienia zawiera auto i do której rampy należy ją skierować.

Okna czasowe SoftwareStudio
Okna czasowe SoftwareStudio

Zarządzanie oknami czasowymi

Sprawne zarządzanie awizacjami poprzez ustalanie wizyt oraz ich przebiegu. Planowanie i kontrolowanie celów oraz przebiegu dostaw i transportu. Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz przewoźnika. Oferowane systemy rejestracyjne umożliwiają zgłoszenie kierowców samochodów ciężarowych w momencie podstawienia auta na parking zakłądu. Dzięki systemowi przywoływania pojazdów, podstawienia samochodów do ramp (doków) jest sterowany. Samochody znajdują się zawsze na czas w wyznaczonym miejscu.

Zarządzanie oknami czasowymi
Zarządzanie oknami czasowymi

Awizowanie

Każdy magazyn (szczególnie wysokiego składowania) sprawnie funkcjonuje poprzez skuteczną kontrolę różnorodnych prac związanych z przepływem asortymentu. Główne procesy to: przyjmowanie i rozładunek towarów od firm produkcyjnych i innych magazynów, składanie, ładowanie, a także wydawanie i awizowanie towarów. Organizacja pracy, synchronizacja działań, oszczędności czasu i redukcja kosztów jest możliwa we współczesnym świecie tylko dzięki najlepszym rozwiązaniom technologicznym. Takim narzędziem jest oprogramowanie od SoftwareStudio Awizacje VSS.net. To platforma, która usprawnia awizowanie i umożliwia wdrożenie wydajniejszych rozwiązań.

Awizowanie
Awizowanie

Aplikacja awizacyjna

Aplikacja awizacyjna może być zintegrowana z systemem monitorowania aut. Wykorzystujemy tutaj nawigację samochodów. Pojazd monitorowany jest przez każdego przewoźnika. Dane o bieżącej lokalizacji mogą być okresowo np. co 15 minut przekazywane do platformowy awizacyjnej. Jeżeli położenie auta uniemożliwia dotarcie na zaplanowany czas, wówczas system może automatycznie powiadamiać o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. Wysyłane są komunikaty e-mail, SMS. Informacja o statusie wyświetlana jest na monitorach w magazynie i logistyce. W takim wypadku aplikacja awizacyjna spełnia dodatkową rolę monitorującą, szczególnie pożądaną w magazynach firm produkcyjnych działających na zasadzie JiT (just in time).

Aplikacja awizacyjna
Aplikacja awizacyjna

SoftwareStudio YMS poleca

  Awizowanie transportów

 • Awizowanie. System awizacyjny klasy YMS

  System klasy YMS (Yield Management System) jest to system informatyczny przeznaczony do zarządzania produkcją lub dostawą, który optymalizuje przepływ zasobów poprzez stosowanie zaawansowanych metod symulacji i optymalizacji. System ten jest szeroko stosowany w produkcji, dostawach, usługach i marketingu usług.
 • Okna czasowe

 • Okna czasowe zarządzanie

  Okna czasowe zarządzanie. Wykorzystanie systemu zarządzania magazynem (YMS) okazało się skutecznym sposobem zarządzania przez organizacje operacjami magazynowymi. To oprogramowanie może pomóc w organizacji pracy na podwórku, powiadamianiu klientów o dostawach i śledzeniu stanów magazynowych.
 • YMS zarządzanie oknami czasowymi

  YMS pomaga w zarządzaniu dostawami do magazynu. Możesz łatwo sprawdzić, które dostawy należy zrealizować i kiedy. Te informacje są wyświetlane na mapie, dzięki czemu możesz od razu zobaczyć, dokąd zmierza każda dostawa. Możesz także skonfigurować powiadomienia e-mail, aby zawsze wiedzieć, kiedy ma nastąpić dostawa.
 • Zarządzanie awizacjami YMS

  Zarządzanie awizacjami YMS, gdyż YMS dostarcza szereg informacji o aktualnym stanie dostaw, które są niezbędne do prawidłowo zarządzanego magazynu. System pozwala przedsiębiorcy w pełni wykorzystać potencjał magazynów poprzez: monitorowanie i kontrolowanie logistycznych funkcji magazynu, śledzenie lokalizacji i historii każdego pojazdu w magazynie, tworzenie raportów i analizowanie danych z zarządzania awizacją.
 • Oprogramowanie YMS

 • VSS.net

  Oprogramowanie awizacyjne VSS.net pomaga firmom lepiej zarządzać zasobami. Może być używane do monitorowania stanów magazynowych, aby upewnić się, że wystarczająca ilość zasobów jest dostępna w każdej chwili. Oprogramowanie umożliwia również przedsiębiorstwom tworzenie baz danych towarów, dzięki czemu są one w stanie szybko rozpoznać i dostarczyć wymagane produkty.
 • System YMS

 • YMS system

  Internet oraz YMS system mają ogromny wpływ na wydajność procedur logistycznych, ponieważ pozwala logistykom na szybkie i skuteczne przesyłanie ważnych informacji. Systemy zarządzania czasem umożliwiają wielozadaniowe wykonywanie zadań w zakresie okien czasowych oraz natychmiastowy dostęp do informacji o ich stanie bieżącym.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?