VSS.net system

VSS.net system

Oprogramowanie VSS.net system może pomóc w otrzymywaniu powiadomień o dostawach. Możesz skonfigurować różne kanały, przez które będziesz otrzymywać powiadomienia, takie jak e-mail, SMS lub telefon.

Aby skutecznie zarządzać i monitorować magazynem, wszystkie wymienione technologie muszą być ściśle powiązane. Chociaż w większości przypadków systemy te będą uruchamiane osobno, jest to najlepiej osiągnąć poprzez zainstalowanie odpowiednich systemów zintegrowanej infrastruktury z zarządzaniem magazynem i jego elementami. Równie ważne jest zarządzanie parkingiem przed magazynem. Obejmuje to kontrolowanie ruchu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz magazynu. Takie systemy jak monitoring zdarzeń drogowych oraz systemy sprzętowe i linii czasowych monitorują i identyfikują pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z magazynu. Zintegrowana infrastruktura na miejscu pozwala bezpiecznie przechowywać informacje na temat ilości pojazdów, które pojawiły się w magazynie, kierując ruch w konkretnym czasie.

Jeśli jesteś organizacją z dużą liczbą dostaw przychodzących do twojego magazynu lub jeśli masz dużo pracowników na swoim podwórku, to potrzebujesz programu takiego jak oprogramowanie YMS. Oprogramowanie YMS może pomóc w otrzymywaniu powiadomień o dostawach, organizacji pracy na placu i śledzeniu zapasów. Nasze oprogramowanie może zaoszczędzić dużo czasu i kłopotów.

Oprogramowanie YMS może pomóc w otrzymywaniu powiadomień o dostawach. Możesz skonfigurować różne kanały, przez które będziesz otrzymywać powiadomienia, takie jak e-mail, SMS lub telefon. W ten sposób zawsze będziesz wiedział, kiedy nadejdzie dostawa. Możesz również ustawić zasady, kiedy oprogramowanie powinno być powiadamiane, np. kiedy została zamówiona określona ilość produktu. W ten sposób będziesz mógł prawidłowo śledzić swoje zapasy i składać zamówienia.

Program YMS może również pomóc w organizacji pracy na podwórku. Możesz ustawić różne obszary na swoim podwórku do różnych zadań. W ten sposób będziesz w stanie utrzymać porządek wśród pracowników i zminimalizować zamieszanie. Możesz także skonfigurować reguły określające, kiedy pracownicy mogą przebywać w określonych obszarach. W ten sposób będziesz w stanie utrzymać porządek i porządek na swoim podwórku.

System YMS może również pomóc w śledzeniu zapasów. Możesz śledzić inwentarz w swoim magazynie i na swoim podwórku. Możesz także śledzić stany magazynowe na różnych etapach procesu produkcyjnego. W ten sposób będziesz mógł śledzić, kiedy produkty są na stanie i kiedy są w drodze do Twojego magazynu. Ponadto oprogramowanie YMS to świetny sposób na zarządzanie dostawami i organizowanie pracy na placu. Może zaoszczędzić dużo czasu i kłopotów.

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie, a także kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu, jak również pozwala uniknąć występowania tzw. “wąskich gardeł”. Przewoźnicy rezerwują okna czasowe w programie. W dniu przyjazdu na teren zakładu, kierowca przekazuje pracownikowi ochrony na bramie wjazdowej numer rezerwacji – może to być kod QR wyświetlany na smartphonie.

Pracownik skanuje kod z dokumentu, albo też telefonu. System sprawdza, jakie zamówienia zawiera auto i do której rampy należy ją skierować. VSS.net system to oprogramowanie do obsługi okien czasowych. Na uwagę zasługuje również automatyczny system kontroli dostępu. Zapobiega to wyciekom danych, a także kontroluje dostęp do magazynu z zewnątrz. System może również wykorzystywać identyfikatory wirtualne i biometryczne do oznaczania personelu magazynowego i innych osób zezwolonych na dostęp do magazynu.

Okna czasowe SoftwareStudio

Pozwalają na tworzenie, a także kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu, jak również pozwala uniknąć występowania tzw. “wąskich gardeł”. Przewoźnicy rezerwują okna czasowe w programie. W dniu przyjazdu na teren zakładu, kierowca przekazuje pracownikowi ochrony na bramie wjazdowej numer rezerwacji – może to być kod QR wyświetlany na smartphonie. Pracownik skanuje kod z dokumentu, albo też telefonu. System sprawdza, jakie zamówienia zawiera auto, a także do której rampy należy ją skierować.

Okna czasowe VSS.net system

Zarządzanie rezerwacją typu okna czasowe przynosi korzyści wszystkim uczestnikom związanym z transportem, a także magazynem. Przewoźnicy lub dostawcy rezerwują przez Internet dostępne okna czasowe na załadunek, albo też rozładunek. Rezerwacja może odbywać się także za pomocą aplikacji na telefon Android. Kierowca otrzymuje potwierdzenie awizacji z unikalnym numerem referencyjnym. Reprezentuje go w postaci kodu QR. Jest to także elektroniczna przepustka potwierdzająca wjazd na teren zakładu, podstawienie auta oraz wyjazd.

Oprogramowanie Awizacja Transportów

W programie StudioSystem dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy, a także wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo, jak również zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Aby skutecznie zarządzać dokami magazynowymi i parkingiem przed magazynem, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Stworzenie dokumentacji: ważne jest, aby mieć dokładną dokumentację wszystkich operacji związanych z dokami magazynowymi i parkingiem, w tym informacji o samochodach dostawczych, kierowcach, godzinach dostaw itp. Dokumentacja ta powinna być regularnie aktualizowana i przechowywana w bezpiecznym miejscu.
 2. Oznakowanie: konieczne jest odpowiednie oznakowanie doków magazynowych i parkingów, aby uniknąć pomyłek i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i kierowcom.
 3. Zorganizowanie pracy: ważne jest, aby zorganizować pracę tak, aby uniknąć korków i opóźnień. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie rozmieszczenie pracowników i sprzętu oraz zapewnienie im odpowiednich narzędzi do pracy.
 4. Współpraca z dostawcami: warto prowadzić bliską współpracę z dostawcami i ustalać z nimi zasady dotyczące dostaw do magazynu oraz korzystania z doków magazynowych i parkingów.
 5. Wdrożenie systemów informatycznych: coraz częściej w magazynach wykorzystywane są różnego rodzaju systemy informatyczne, takie jak systemy zarządzania magazynem czy aplikacje mobilne, które umożliwiają automatyzację procesów magazynowych i ułatwiają zarządzanie dokami magazynowymi i parkingiem.

VSS.net system, opcje widoku kalendarzy:

 • dzienny – prezentuje okna czasowe dla wybranego dnia. Wspiera funkcjonalność „drag & drop”;
 • tygodniowy – prezentowane dane z całego tygodnia. Wspiera funkcjonalność „drag & drop”;
 • zestawienie tabelaryczne – płaski widok, umożliwiający szybką weryfikację danych kierowców, ciągników i naczep przy wjeździe/wyjeździe z danej lokalizacji;
 • do dużych ekranów zawieszonych w magazynach, prezentuje aktualny dzień i godzinę zdarzeń;
 • osi czasu;
 • agendy danego tygodnia.

Program magazyn

Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum Oprogramowania. Oczywiście można używać niezależne programy, w ten sposób że biuro prowadzi ogólną ewidencję księgowo – handlową magazynu, natomiast niezależnie swoją ewidencję wyłącznie ilościową prowadzi magazynier. Magazynier w programie WMS rejestruje inne informacje, interesujące go z punktu widzenia logistyki, a nie handlu czy księgowości. Takie wykorzystywanie ma jednak swoje ograniczenia i wady.

Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane. Na pewno będzie kłopot z utrzymaniem dyscypliny pracy z programem i pilnowaniem zgodności baz produktów czy kontrahentów. Alternatywą jest wdrożenie zintegrowanego rozwiązania, czyli programu WMS.net stanowiącego dodatek dla systemu nadrzędnego jakim jest WAPRO WF-mag. Magazyn Wysokiego Składowania dla systemu WAPRO pozwala ponadto na dostęp przez przeglądarkę internetową użytkownikom nie tylko w sieci lokalnej, ale także klientom i partnerom.

Wykorzystanie SQL Reporting Services pozwala na szybkie i eleganckie tworzenie raportów prac magazynierów, zajętości miejsc składowania itp. Zastosowanie kodów kreskowych 1D lub 2D pozwala na szybką identyfikację pozycji, kody kreskowe mogą być odczytywane z bazy WF-mag WAPRO lub prowadzone niezależnie w samym systemie WMS.

Awizowanie transportu

Dla magazynu ważne jest aby przedsiębiorstwo produkcyjne działało bez najmniejszych niepotrzebnych przestojów i kolejek. Dlatego aby nie było niepotrzebnych strat wynikających ze złej organizacji dostaw, czasu i pracy spedytorów potrzebne jest systemowe oprogramowanie. Przykładowo program do awizacji dostaw VSS.net firmy SoftwareStudio. Dzięki autorskiemu, profesjonalnie opracowanemu oprogramowaniu, można łatwo, szybko oraz precyzyjnie umówić termin dostawy towarów do magazynów.

Program dostępny jest online przez Internet. Obsługa za pomocą przeglądarki internetowej lub telefon z systemem Android nie sprawiają nikomu problemów. Oprogramowanie jest nie tylko intuicyjne, dobrze przemyślane, ale dostępne nie tylko w wersji polskiej. Kierowcy z innych krajów mogą korzystać z interfejsu dowolnie opracowanego słownika np. wersja angielska, niemiecka, francuska czy rosyjska. Dzięki temu jest pewność że dostawa odbędzie się naprawdę sprawnie i bez zbędnego często wielogodzinnego czekania w długich kolejkach.

Zarządzanie oknami czasowymi

Sprawne zarządzanie awizacjami poprzez ustalanie wizyt oraz ich przebiegu. Planowanie i kontrolowanie celów oraz przebiegu dostaw i transportu. Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz przewoźnika.

Aplikacja awizacyjna

Aplikacja awizacyjna może być zintegrowana z systemem monitorowania aut. Wykorzystujemy tutaj nawigację samochodów. Pojazd monitorowany jest przez każdego przewoźnika. Dane o bieżącej lokalizacji mogą być okresowo np. co 15 minut przekazywane do platformowy awizacyjnej. Jeżeli położenie auta uniemożliwia dotarcie na zaplanowany czas, wówczas system może automatycznie powiadamiać o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. Wysyłane są komunikaty e-mail, SMS. Informacja o statusie wyświetlana jest na monitorach w magazynie i logistyce. W takim wypadku aplikacja awizacyjna spełnia dodatkową rolę monitorującą, szczególnie pożądaną w magazynach firm produkcyjnych działających na zasadzie JiT (just in time).

SoftwareStudio YMS poleca

  Okna czasowe

 • Okna czasowe YMS

  Jednym z rozwiązań problemu gospodarki magazynowej jest okna czasowe YMS. Zastosowanie oprogramowania automatyzującego proces. YMS. Oprogramowanie opracowane przez firmę SoftwareStudio, jest popularnym wyborem dla magazynów każdej wielkości. YMS obsługuje szereg zadań związanych z zarządzaniem magazynem, w tym awizację dostaw do magazynów oraz organizację pracy na placu i parkingu.
 • YMS zarządzanie oknami czasowymi

  YMS pomaga w zarządzaniu dostawami do magazynu. Możesz łatwo sprawdzić, które dostawy należy zrealizować i kiedy. Te informacje są wyświetlane na mapie, dzięki czemu możesz od razu zobaczyć, dokąd zmierza każda dostawa. Możesz także skonfigurować powiadomienia e-mail, aby zawsze wiedzieć, kiedy ma nastąpić dostawa.
 • Oprogramowanie YMS

 • Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze

  Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Jest to sposób na wyświetlanie zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowym
 • VSS.net

  Oprogramowanie awizacyjne VSS.net pomaga firmom lepiej zarządzać zasobami. Może być używane do monitorowania stanów magazynowych, aby upewnić się, że wystarczająca ilość zasobów jest dostępna w każdej chwili. Oprogramowanie umożliwia również przedsiębiorstwom tworzenie baz danych towarów, dzięki czemu są one w stanie szybko rozpoznać i dostarczyć wymagane produkty.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

  Zarządzanie Oknami Czasowymi VSS.net przynosi korzyści wszystkim operatorom łańcucha logistycznego. Dotyczy to magazynów, ochrony obiektów oraz przewoźników. Wykorzystanie oprogramowania awizacyjnego wpływa na czasy oczekiwania, jednocześnie obniża koszty operacyjne. Pozytywnie wpływa także na zarządzanie zasobami ludzkimi w magazynie.
 • System YMS

 • System VSS.net

  System awizacyjny #SoftwareStudio usprawnia zarządzanie harmonogramem pracy magazynu. Uwzględnienie w systemie awizacyjnym kontrahentów i przewoźników pozwala przenieść na nich odpowiedzialność związaną z tworzeniem awizacji transportów. Na podstawie ustalonych reguł program potrafi automatycznie obliczyć czas załadunku, czy też rozładunku. Na tej podstawie wybierze, a także zablokuje dostępne okna czasowe.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?