Kalendarz. Studio Awizacje VSS.net – kalendarze

kalendarz pracy magazynu

Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Jest to sposób na wyświetlanie zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowym

Jeśli prowadzisz magazyn, wiesz, że harmonogram transportu ma ogromny wpływ na Twoją produktywność i rentowność. Z tego powodu ważne jest, aby posiadać skuteczny kalendarz pracy magazynu, który pozwoli Ci planować transport w sposób zoptymalizowany pod kątem zarówno czasu, jak i kosztów.

W jaki sposób prowadzić kalendarz pracy magazynu, aby planować harmonogram transportu?

Oto, jak rozpocząć tworzenie skutecznego kalendarza pracy magazynu. Aby skutecznie planować harmonogram transportu w magazynie, można skorzystać z kilku prostych kroków:

 • Ustalić cele i priorytety: najpierw należy określić, jakie cele chce się osiągnąć poprzez planowanie harmonogramu transportu. Na przykład, czy celem jest optymalizacja kosztów transportu, czy też szybkie dostarczenie towarów do klientów?
 • Opracować plan działania: następnie należy opracować szczegółowy plan działania, który będzie zawierać informacje dotyczące transportu, takie jak miejsca przeładunku, trasy, terminy i koszty.
 • Wprowadzić kalendarz: po opracowaniu planu działania można utworzyć kalendarz pracy magazynu, w którym będą zapisane wszystkie niezbędne informacje dotyczące harmonogramu transportu. Można to zrobić w programie komputerowym lub w formie papierowej.
 • Monitorować postępy: ważne jest, aby regularnie monitorować postępy w realizacji harmonogramu transportu i wprowadzać ewentualne zmiany w razie potrzeby. Można to zrobić, używając kalendarza lub specjalistycznego oprogramowania do zarządzania magazynem.
 • Konsultować się z zespołem: ważne jest, aby w trakcie planowania harmonogramu transportu konsultować się z zespołem pracowników magazynu i uwzględniać ich sugestie i uwagi.
 • Przestrzegać terminów: konieczne jest również przestrzeganie ustalonych terminów i dbałość o to, aby transport był realizowany zgodnie z planem.
 • Utrzymywać porządek w dokumentacji: ważne jest również, aby utrzymywać porządek w dokumentacji dotyczącej transportu i magazynu, tak aby łatwo było odnaleźć potrzebne informacje w razie potrzeby.

Jeśli zdecydujesz się stosować powyższe wskazówki, będziesz mieć skuteczny kalendarz pracy magazynu, który pomoże Ci planować i obsługiwać transport w sposób zoptymalizowany pod kątem zarówno czasu, jak i kosztów. Takie podejście umożliwi Ci również skalowanie działalności w przypadku wzrostu liczby przesyłek. Zastosowanie rozsądnych praktyk i utrzymanie opisanego kalendarza pracy i planu długoterminowego oznacza, że Twoja działalność magazynowa będzie wydajna, przewidywalna i bezproblemowa.

System awizacji transportu może korzystać z awizacji swobodnych czasów transportów, albo też zdefiniowanych okienek czasowych. Okienko czasowe to zdefiniowany przedział czasowy niezbędny do realizacji określonych operacji logistycznych związanych z załadunkiem lub rozładunkiem określonego transportu.  Kalendarz jest jedną z funkcji systemu.

Konkretnie ustala się okienka czasowe dla transportów, które realizuje się poprzez firmy kurierskie (małe dostawy do kilku palet) inne dostawy dla transportów powyżej 10 palet, całopaletowe transporty, kontenery czy też cysterny.

Rezerwacja okna czasowego

Błyskawiczna rezerwacja okna czasowego jest dostępna dla działu transportu, zaopatrzenia, logistyki oraz dostawców, a także przewoźników. Jedyne co jest wymagane  to dostęp do przeglądarki internetowej lub telefonu z systemem Android, na którym zainstalowana jest aplikacja od SoftwareStudio.

kalendarz
Kalendarz

Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz. Jest to sposób na wyświetlanie zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowymi np. Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok samych kalendarzy obiektów można również podzielić na sloty odpowiadające np. rampie. Dodatkowo istnieje możliwość zablokowania wyświetlania poszczególnych widoków dla ustalonych przez klienta ról w programie np. firma transportowa z poziomu swojej roli może mieć dostęp do awizacji przypisanych wyłącznie do niej, natomiast kierownik magazynu może przeglądać kalendarze wszystkich zarejestrowanych firm oraz dynamicznie włączać lub wyłączać je z widoku kalendarza głównego.

awizo

Dodawanie awizacji przez kalendarze odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na wybranej godzinie. Dzięki temu wyświetlony zostaje formularz dopisania zdarzenia, w którym należy wypełnić pola opisane pogrubioną czcionką. Utworzone wydarzenia pojawiają się w kalendarzu jako pola, natomiast wydarzenia całodniowe pojawiają się jako wpisy w nagłówkach dni. Edycja danych szczegółowych awizacji możliwa jest poprzez podwójne kliknięcie na polu wybranego wydarzenia, wyświetlając tym samym formularz edycji w takiej samej formie, jak formularz dopisania.

kalendarz - obciążenie ramp

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych. Kalendarz

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych, jak również wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www), a także rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu.

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania Awizacja Dostaw: prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; awizacje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; – powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; wysłanie potwierdzenia awizacji przez email lub SMS.

Awizacja dostaw SoftwareStudio
Awizacja dostaw SoftwareStudio

Awizo dostawy towaru

System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw i wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza i zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS.

Program online do awizacji dostaw

Oprogramowanie działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa do ewidencji i harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO. Program online do awizac. Więcej

Program magazynowy

Ewidencja w magazynie prowadzona jest za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego Pz, Wydania zewnętrznego Wz, Zmiany lokalizacji Zl, Rozchodu wewnętrznego Rw, Przychodu wewnętrznego Pw. Dokumenty Zl dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji oraz program magazynów.

Awiza dostaw

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu. Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu.

SoftwareStudio YMS poleca

  Awizowanie transportów

 • Awiza według klientów

  Awiza wg klientów we wszystkich zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu awiza transportu, a także podgląd wprowadzonych już danych.
 • Awizacja kierowcy

  Awizacja kierowcy, czyli system do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne awizacje firm
 • Awizo dostawy towaru

  Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę magazynierów, a także obłożenie ramp.
 • Oprogramowanie YMS

 • Program online do awizacji dostaw

  System awizacji dostaw w magazynach logistycznych przeznaczony jest do koordynowania dostaw, jak również wysyłek z wykorzystaniem technologii internetowych. Za pomocą oprogramowania www użytkownik poprzez przeglądarkę internetową sprawdza, a także zapisuje planowany termin dostawy do magazynu. Awizo dostawy towaru zapisywane jest w bazie systemu magazynowego WMS. Pracownicy działu logistyki mogą koordynować za pomocą kalendarzy pracę
 • VSS.net

  Oprogramowanie awizacyjne VSS.net pomaga firmom lepiej zarządzać zasobami. Może być używane do monitorowania stanów magazynowych, aby upewnić się, że wystarczająca ilość zasobów jest dostępna w każdej chwili. Oprogramowanie umożliwia również przedsiębiorstwom tworzenie baz danych towarów, dzięki czemu są one w stanie szybko rozpoznać i dostarczyć wymagane produkty.
 • Yard management

 • KALENDARZE. STUDIO AWIZACJE VSS.NET FUNKCJONALNOŚCI KALENDARZY

  Jedną z form przedstawienia awizacji w programie Studio Awizacje VSS.net jest Kalendarz wyświetlający zdarzenia w formie graficznej. Menu główne kalendarzy można podzielić na sekcje w celu lepszej kontroli nad poszczególnymi obiektami magazynowymi np. Kalendarze wg. obiektów i Kalendarze pozostałe. Widok samych kalendarzy obiektów można również podzielić na sloty odpowiadające np. każdemu magazynierowi lub rampie.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?