Okna czasowe zarządzanie

Okna czasowe zarządzanie

Okna czasowe zarządzanie. Wykorzystanie systemu zarządzania magazynem (YMS) okazało się skutecznym sposobem zarządzania przez organizacje operacjami magazynowymi. To oprogramowanie może pomóc w organizacji pracy na podwórku, powiadamianiu klientów o dostawach i śledzeniu stanów magazynowych.

Oprogramowanie YMS (ang. Yard Management System) to narzędzie informatyczne, które służy do zarządzania terenem magazynowym i ruchem towarów w magazynie. Wykorzystanie systemu zarządzania magazynem (YMS) okazało się skutecznym sposobem zarządzania przez organizacje operacjami magazynowymi. To oprogramowanie może pomóc w organizacji pracy na podwórku, powiadamianiu klientów o dostawach i śledzeniu stanów magazynowych.

Jedną z głównych korzyści płynących z korzystania z YMS jest to, że może on przyczynić się do poprawy wydajności operacji magazynowych. Dzieje się tak, ponieważ oprogramowanie może pomóc w organizacji pracy na podwórku gospodarczym i śledzeniu inwentaryzacji. Może również pomóc w powiadamianiu klientów o dostawach. Może to pomóc w skróceniu czasu potrzebnego na dostarczenie klientom odpowiednich informacji. Kolejną zaletą korzystania z systemu YMS jest to, że może on pomóc w poprawie dokładności przechowywanych informacji. Dzieje się tak, ponieważ oprogramowanie może pomóc w śledzeniu ruchów zapasów i klientów. Może to pomóc w zapewnieniu, że właściwe produkty są dostarczane do klientów.

Oprogramowanie YMS charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Zarządzanie ruchem towarów: Oprogramowanie YMS umożliwia zarządzanie ruchem towarów w magazynie, w tym planowanie tras dostaw, koordynowanie pracy kierowców i innych pracowników magazynu oraz monitorowanie stanu magazynu i ruchu towarów w czasie rzeczywistym.
 • Zautomatyzowane procesy: Oprogramowanie YMS umożliwia automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem terenem magazynowym, takich jak np. rejestracja dostaw, przyjęcie towarów, komunikacja z przewoźnikami itp.
 • Raportowanie i analiza danych: Oprogramowanie YMS umożliwia również raportowanie i analizę danych dotyczących dostaw i ruchu towarów w magazynie, co pozwala na lepsze zarządzanie tym obszarem.
 • Integracja z innymi systemami: Oprogramowanie YMS może być również zintegrowane z innymi systemami informatycznymi, takimi jak np. systemy WMS (ang. Warehouse Management System) lub TMS (ang. Transportation Management System), co umożliwia lepszą koordynację procesów zarządzania magazynem i transportem.

Wykorzystanie YMS może również pomóc w usprawnieniu procesu komunikacji między organizacją a klientami. Dzieje się tak, ponieważ oprogramowanie może pomóc w wysyłaniu powiadomień o przesyłkach. Może to pomóc w zapewnieniu, że klienci są świadomi realizowanych dostaw. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie YMS okazało się skutecznym sposobem zarządzania przez organizacje operacjami magazynowymi. Dzieje się tak, ponieważ oprogramowanie może pomóc w organizacji pracy na podwórku, powiadamianiu klientów o dostawach i śledzeniu stanów magazynowych.

Okienka czasowe są wprowadzane przez większość magazynów wysokiego składowania. Zarządzanie nimi to ustalanie przewidywanego czasu na wykonanie danych zleceń. Automatyzacja, a także udoskonalenie tworzenia okien czasowych jest możliwe dzięki najlepszemu oprogramowaniu jakim jest Awizacje VSS.net stworzonego przez SoftwareStudio.

Okna czasowe zarządzanie za pomocą odpowiedniego oprogramowania

Zarządzanie oknami czasowymi za pomocą odpowiedniego oprogramowania może być bardzo pomocne w planowaniu i koordynowaniu dostaw i transportów. Oprogramowanie to może umożliwiać:

 • Definicję okien czasowych: Możliwe jest określenie, jakie działania lub procesy będą realizowane w danym przedziale czasowym oraz jakie będą ich ograniczenia lub wymagania.
 • Rejestrowanie zamówień i dostaw: Oprogramowanie może umożliwiać rejestrowanie zamówień i dostaw, wraz z informacjami o dostawcy, rodzaju towaru, ilości itp.
 • Planowanie tras dostaw: Możliwe jest również planowanie tras dostaw i optymalizację rozkładu pracy kierowców i innych pracowników magazynu.
 • Monitoring stanu magazynu i ruchu towarów: Oprogramowanie może umożliwiać monitoring stanu magazynu i ruchu towarów w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze reagowanie na ewentualne nieprawidłowości lub błędy.
 • Raportowanie i analizę danych: Oprogramowanie może umożliwiać również raportowanie i analizę danych dotyczących dostaw i ruchu

VSS i okienka czasowe

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty. Kontroluje ich cel, czas i przebieg, a także koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Zastosowanie programu system awizacji transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów, jak również firm transportowych. A także przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.

Ten program jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby firm magazynowych, logistycznych, jak również produkcyjnych. System pozwala na ręczne wprowadzanie okien czasowych, ale może też samodzielnie generować czas transferu. Wpływa na to ilość załadowanych palet, rodzaj pojazdu, czy asortymentu, który ma być załadowany, albo rozładowany. Okienka czasowe mają ogromny wpływ na harmonogramowanie transportów i ich koordynację.

Okna czasowe zarządzanie
Okna czasowe zarządzanie

YMS od SoftwareStudio to złożony system dostępny Online z poziomu przeglądarki internetowej. Jednak możliwe jest też korzystanie z niego jako aplikacji na Android, Windows czy też IOS. Można utworzyć różne konta użytkowników, w zależności od kompetencji, funkcji, jaką pełni dana osoba. Dzięki temu konkretny pracownik będzie mógł zmieniać i edytować dane w zależności od tego, jakie działania należą do jego obowiązków. Odpowiednie uprawnienia można przydzielić pracownikom magazynu, kierownikowi, ale też kierowcom, firmom przewozowym, czy też współpracownikom i kontrahentom.

SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie YMS – stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji, a także zarządzania nimi. System YMS to oprogramowanie, które przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości odnośnie czasu, a także celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. YMS, czyli oprogramowanie klasy Yard Management System to nowoczesne rozwiązanie magazynowe.

Oprogramowanie YMS
Oprogramowanie YMS

Oprogramowanie warehouse management system firmy softwarestudio pozwala na kontrolę stanów magazynowych dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców czy właścicieli towaru. Jedyne, co jest potrzebne, do wykorzystywania tej technologii, jest internetowy adres usługi, oraz nazwy metod przez nią udostępnianych. Tak oznaczone urządzenie można w łatwy i szybki sposób identyfikować towar wykorzystując skanery kodów.

Manipulacje transportowe
Manipulacje transportowe
Awizacje transportu

Okna czasowe zarządzanie

Okienka czasowe są wprowadzane przez większość magazynów wysokiego składowania. Zarządzanie nimi to ustalanie przewidywanego czasu na wykonanie danych zleceń. Automatyzacja i udoskonalenie tworzenia okien czasowych jest możliwe dzięki najlepszemu oprogramowaniu jakim jest Awizacje VSS.net stworzonego przez SoftwareStudio. Ten program jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby firm magazynowych, logistycznych i produkcyjnych. System pozwala na ręczne wprowadzanie okien czasowych, ale może też samodzielnie generować czas transferu (wpływa na to ilość załadowanych palet, rodzaj pojazdu, czy asortymentu, który ma być załadowany, albo rozładowany). Okienka czasowe mają ogromny wpływ na harmonogramowanie transportów i ich koordynację.

Okna czasowe zarządzanie
Okna czasowe zarządzanie

Program do awizacji transportów

Program do awizacji transportu wdrażany przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania system awizacji dostaw: prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; awizacje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); podział czasu na Okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; – powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; wysłanie potwierdzenia awizacji przez email lub SMS.

Okna czasowe SoftwareStudio

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie i kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych zarządza się transportami, koordynuje prace magazynu i pozwala uniknąć występowania tzw. “wąskich gardeł”. Przewoźnicy rezerwują Okna czasowe w programie. W dniu przyjazdu na teren zakładu, kierowca przekazuje pracownikowi ochrony na bramie wjazdowej numer rezerwacji – może to być kod QR wyświetlany na smartphonie. Pracownik skanuje kod z dokumentu lub telefonu. System sprawdza, jakie zamówienia zawiera auto i do której rampy należy ją skierować.

Plan pracy magazynu

System TMS umożliwia kontrolę i zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, planowanie i tworzenie tras, współpracę z urządzeniami mobilnymi, rozliczanie usług transportowych, obsługę umów, związaną z zadaniami transportowymi, definiowanie cennika usług transportowych oraz algorytmów rozliczania usług. Jak z powyższego wynika system TMS nie obejmuje zwykle takiego obszaru jak plan pracy magazynu. Pracownicy działu transportu, przewoźnika, zwykle nie znają dostępnego czasu pracy magazynu. Podstawiają auta na dowolny wybrany termin.

SoftwareStudio YMS poleca

  Awizowanie transportów

 • Awizacja dostaw software

  Głównym celem tworzenia okien czasowych jest zmniejszenie wydatków. Aby to osiągnąć, firmy muszą wykorzystywać systemy IT, aby monitorować i koordynować przepływ materiałów. Monitoring i koordynacja w czasie rzeczywistym są niezbędne do optymalizacji przepływu materiałów. Systemy IT umożliwiają również tworzenie i ustalanie okien czasowych, zapewniając tym samym większą opłacalność działalności magazynowej.
 • Okna czasowe

 • Okna czasowe YMS

  Jednym z rozwiązań problemu gospodarki magazynowej jest okna czasowe YMS. Zastosowanie oprogramowania automatyzującego proces. YMS. Oprogramowanie opracowane przez firmę SoftwareStudio, jest popularnym wyborem dla magazynów każdej wielkości. YMS obsługuje szereg zadań związanych z zarządzaniem magazynem, w tym awizację dostaw do magazynów oraz organizację pracy na placu i parkingu.
 • Okno czasowe

  W logistyce okno czasowe służy do obsługi punktu prac magazynowych, w których kończą się prace działu logistyki, a rozpoczynają bezpośrednie działania magazynu. W tym miejscu również spotykają się kontrahenci i producenci. Dzięki zaangażowaniu w proces tak wielu działów, okno czasowe ma za zadanie awizować transport w taki sposób, aby określić konkretne ramy czasowe dla danego
 • Oprogramowanie YMS

 • Okna czasowe

  Optymalne planowanie okien czasowych na rozładunek dostaw do magazynu wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak dostępność i wydajność pracowników, dostępność sprzętu i urządzeń, godziny pracy magazynu i innych ograniczeń, a także szacowanego czasu potrzebnego na rozładunek dostaw.
 • VSS.net

  Oprogramowanie awizacyjne VSS.net pomaga firmom lepiej zarządzać zasobami. Może być używane do monitorowania stanów magazynowych, aby upewnić się, że wystarczająca ilość zasobów jest dostępna w każdej chwili. Oprogramowanie umożliwia również przedsiębiorstwom tworzenie baz danych towarów, dzięki czemu są one w stanie szybko rozpoznać i dostarczyć wymagane produkty.
 • Zarządzanie oknami czasowymi

  Zarządzanie Oknami Czasowymi VSS.net przynosi korzyści wszystkim operatorom łańcucha logistycznego. Dotyczy to magazynów, ochrony obiektów oraz przewoźników. Wykorzystanie oprogramowania awizacyjnego wpływa na czasy oczekiwania, jednocześnie obniża koszty operacyjne. Pozytywnie wpływa także na zarządzanie zasobami ludzkimi w magazynie.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?