Platforma YMS24

Software-VSS demo

Rezerwowanie doków magazynowych związanych z dostawą towarów do magazynu

Rezerwowanie doków magazynowych zaczyna się od wybrania odpowiedniego miejsca do przetrzymywania towaru. Jest to ważne, ponieważ zapewni nie tylko bezpieczne przechowywanie, ale także łatwy dostęp do towaru. Następnie trzeba określić, jakiego typu transport będzie używany do dostarczania towaru do magazynu. Na przykład, jeżeli towar jest dostarczany samochodem ciężarowym, to dok musi być do tego odpowiednio przystosowany.

Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego systemu rezerwacji doków. Jest to ważne, ponieważ zapewni on, że dok będzie dostępny w odpowiednim czasie. Istnieje wiele opcji, w tym rezerwacje online, systemy automatycznego rezerwowania i systemy zarządzania dokami. Po wybraniu odpowiedniego systemu rezerwacji, należy go skonfigurować tak, aby dostosować go do potrzeb magazynu.

Kiedy dok jest już gotowy, trzeba jeszcze zadbać o odpowiednią obsługę dostaw. Personel magazynowy powinien wiedzieć, jak przyjmować towar, jak go składować i jak go wydawać. Oprócz tego, trzeba również zadbać o bezpieczeństwo. Pracownicy powinni być odpowiednio wyszkoleni, a sprzęt i infrastruktura powinny zapewniać bezpieczne i wydajne przetwarzanie towarów.

Rezerwowanie doków magazynowych jest ważne dla prawidłowej dostawy towaru do magazynu. Poprzez wybranie odpowiedniego miejsca, określenie odpowiedniego systemu rezerwacji, skonfigurowanie go i zapewnienie właściwego wsparcia dostaw, można zapewnić płynne i bezpieczne przetwarzanie towarów.

Rezerwowanie doków magazynowych to jeden z ważniejszych elementów zapewniających prawidłową dostawę towaru do magazynu. Dok to miejsce, w którym odbywa się transfer towaru, począwszy od jego transportu do magazynu aż po jego wydawanie. Rezerwacja miejsca w magazynie jest ważna, ponieważ pozwala uniknąć opóźnień i zapewnić płynną dostawę towaru.

Platforma YMS (ang. Yard Management System) to rodzaj oprogramowania, które służy do zarządzania terenami magazynowymi i zasobami transportu. Może ona być stosowana w różnych branżach, takich jak transport, logistyka, produkcja itp.

Głównym celem platformy YMS jest zoptymalizowanie procesów związanych z magazynowaniem i transportem towarów poprzez automatyzację i usprawnienie wielu czynności. Platforma YMS może być wykorzystywana do zarządzania ruchem pojazdów na terenie magazynu, planowania tras dostaw, zarządzania zasobami transportu, a także do śledzenia i monitorowania przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw.

W zależności od konkretnego rozwiązania platforma YMS może być dostępna w formie oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub jako rozwiązanie online dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. W obu przypadkach platforma YMS wymaga podłączenia do innych systemów, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS) lub systemy zarządzania transportem (TMS), aby umożliwić pełne zintegrowanie danych i procesów.

System Awizacji Transportu

Yard Management System (YMS24)

Bezpieczeństwo i śledzenie to dwa kluczowe elementy w przypadku wizyt w magazynach i zakładach. Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt stanowi kluczowe narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli na terenie zakładu lub magazynu.

Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt na terenie zakładu / magazynu, czyli yard management.

Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt może być korzystne dla wielu firm w celu utrzymania bezpieczeństwa i wyeliminowania nieprawidłowości lub nadużyć. Pozwala to na zachowanie kontroli nad przyjazdami i odjazdami samochodów, a także umożliwia zarządzanie wizytami w magazynie i zakładzie.

Rozwiązanie to może składać się z wielu różnych elementów, w tym systemów rejestracji wjazdu i wyjazdu, kontroli dostępu, systemu identyfikacji, systemu śledzenia GPS, systemu monitorowania czasu przebywania, systemu obrazowania termowizyjnego i wielu innych.

System rejestracji wjazdu i wyjazdu jest jednym z najważniejszych elementów rozwiązania awizacji transportu i kontroli wizyt. Może to być całkowicie automatyczny system, w którym wjazd i wyjazd pojazdów jest rejestrowany przez różne sensory, lub może to być system, który wymaga, aby kierowca został zidentyfikowany przez pracownika.

System kontroli dostępu służy do kontrolowania dostępu do magazynu lub zakładu. Może to być system oparty na weryfikacji tożsamości za pomocą kart dostępu lub system oparty o skaner twarzy lub odcisk palca.

System identyfikacji pozwala na identyfikację wszystkich pojazdów i wizytujących. Ten system może składać się z różnych elementów, w tym numerów rejestracyjnych pojazdów, danych osobowych kierowcy lub wizytującego oraz czasu i miejsca wizyty.

System śledzenia GPS pozwala na śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. Może to być wykorzystywane do monitorowania tras, prędkości pojazdów i czasu przebywania na terenie zakładu lub magazynu.

System monitorowania czasu przebywania jest wykorzystywany do monitorowania czasu, jaki pojazd i wizytujący poświęcają na terenie magazynu lub zakładu. Może to być wykorzystywane do wyznaczania czasu przebywania na terenie obiektu lub do określenia, czy wizyta była wykonywana w odpowiednim czasie.

System obrazowania termowizyjnego jest wykorzystywany do monitorowania temperatury osób wchodzących na teren magazynu lub zakładu. Może to być wykorzystywane do monitorowania osób pod kątem infekcji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów.

Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt jest ważnym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli na terenie magazynu lub zakładu. Może to być wykorzystywane do monitorowania pojazdów, wizytujących i czasu przebywania w obiekcie.

System awizacyjny

Nowoczesna platforma do awizacji (YMS24) powinna spełniać wszystkie najważniejsze wymagania firm magazynowych oraz logistycznych. Dlatego SoftwareStudio stworzyło system awizacyjny, który bezpiecznie przechowuje dane. Został zaprojektowany z wykorzystanych nowoczesnych i stabilnych technologii internetowych. Z systemu możesz więc korzystać na komputerze, laptopie czy telefonie.

Rozwiązanie awizacji transportu i kontroli wizyt na terenie zakładu lub magazynu to system informatyczny, który umożliwia zarządzanie dostępem do terenu zakładu lub magazynu oraz monitorowanie ruchu pojazdów i osób na terenie obiektu.

Yard management

Oprogramowanie yard management, które umożliwia planowanie transportów i czasu potrzebnego na rozładunek oraz załadunek towaru. Uwzględnia przy tym dane dotyczące ilości asortymentu, jego rodzaju oraz typu transportu. Ponadto umożliwia komunikację między wszystkim uczestnikami łańcucha dostaw: dostawcą, spedycją, kierowcą i magazynem.

Głównym celem takiego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie obiektu oraz usprawnienie procesów związanych z dostawami i odbiorem towarów.

W zależności od konkretnego rozwiązania system może być zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania magazynem (WMS) lub systemy zarządzania transportem (TMS), co umożliwia pełne zarządzanie procesami logistycznymi i magazynowymi.

Cloud YMS 24

Oprogramowanie YMS działające online w chmurze przez przeglądarkę internetową wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa do ewidencji transportów oraz harmonogramowania dostaw do magazynu. Awizacja transportu umożliwia dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy najpierw zarejestrować się w systemie i uzyskać dostęp do panelu administracyjnego. Następnie, kierowcy lub osoby odwiedzające obiekt muszą zgłosić swoją wizytę poprzez wypełnienie formularza awizacyjnego lub zeskanowanie kodu QR umieszczonego na terenie obiektu. Po zatwierdzeniu wizyty przez obsługę obiektu, kierowca lub osoba odwiedzająca otrzymuje potwierdzenie dostępu do terenu. Wszystkie te czynności są rejestrowane i można je śledzić z poziomu panelu administracyjnego.

Zarządzanie awizacjami

Program YMS (Yard Management System) to system pozwalający na kontrolę wszystkich procesów związanych z awizacjami oraz transportami. Aplikacja pozwala na ustalanie (i automatyzację) okien czasowych. Szybki dostęp do kalendarza pomaga w planowaniu terminarza awizacji.

Planowanie wysyłek i dostaw

Za pomocą definiowanych kalendarzy można planować awizacje dostaw i wysyłek. Zdarzenia mogą być wprowadzane przez dostawców, spedytorów i przewoźników. Program można integrować z systemem EPR lub TMS oraz generować automatycznie awizacje na podstawie zamówień lub zleceń transportowych.

Planowanie pracy magazynu

Yard management to wsparcie dla planu pracy magazynu i dopasowane jest do planowanych transportów. Już wiesz jak zaplanować obciążenie pracy w dokach magazynowych i bramach. Możesz przewidywać swoje zasoby, ile będzie potrzebnych wózków i pracowników.

Obciążenie ramp / doków magazynowych

Stały monitoring ramp. Już wiesz co dzieje się na bieżąco i jakie będą realizowane kolejne prace w magazynie. Unikaj spiętrzania prac, aby pobiegać nerwowej atmosferze.

Zarządzanie oknami czasowymi

Za pomocą kalendarzy awizacji łatwo będziesz mógł zarządzać terminami jakie zarezerwowane są w magazynie. Kalendarz dostępny jest dla kont typu: dostawca; odbiorca; przewoźnik. Podobnie jak w przypadku kalendarza spedytora w kalendarzu awizacji jest dostępny plan pracy magazynu.

System zarządzania awizacjami

Udostępnia pełną historię zdarzeń związanych z planowaniem i realizacją transportów. Analizuj i raportuj czasy z planowanymi czasami, a rzeczywistymi realizacjami. Kontroluj czas pracy magazynów związanych z załadunkiem lub rozładunkiem. Uzyskaj wiedzę i narzędzia do motywowania pracowników.

YMS demo

Rezerwowanie doków magazynowych to jeden z ważniejszych elementów zapewniających prawidłową dostawę towaru do magazynu. Dok to miejsce, w którym odbywa się transfer towaru, począwszy od jego transportu do magazynu aż po jego wydawanie. Rezerwacja miejsca w magazynie jest ważna, ponieważ pozwala uniknąć opóźnień i zapewnić płynną dostawę towaru.